Chiêm Hóa đẩy nhanh tiến độ tổng điều tra kinh tế năm 2021

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra hết sức quan trọng. Hiện nay, chi Cục Thống kê khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên đang tập trung chỉ đạo các các điều tra viên, giám sát viên đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin tại các đơn vị được điều tra trên địa bàn huyện.

Vừa qua, tại Trường PTDT Nội trú THCS huyện Chiêm Hóa, các điều tra viên chi Cục Thống kê khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên đã có măt để hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc khi nhập thông tin trên phần mềm. Các điều tra viên đã tuân thủ theo đúng các quy trình của cuộc tổng điều tra yêu cầu để thu thập thông tin cho cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021. Với kinh nghiệm trong các đợt điều tra trước đây và nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên việc tiếp cận các tổ chức, doanh nghiệp diễn ra thuận lợi và nhận được sự hợp tác tích cực. 

Chi cục thống kê khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên hướng dẫn kế toán CTY TNHH Tùng Diện thị trấn Vĩnh Lộc cài đặt phần mềm tổng điều tra kinh tế năm 2021

Hiện nay, toàn huyện Chiêm Hóa có gần 300 đơn vị doanh nghiệp, các cơ quan sự nghiệp, tổ chức hiệp hội sẽ nằm trong diện phải điều tra trong giai đoạn 1 này. Để có kết quả điều tra chính xác và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, chi cục thống kê huyện đang đôn đốc các điều tra viên, giám sát viên bám sát địa bàn điều tra được phân công, thực hiện đúng quy trình để thu thập thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất, với hình thức thu thập thông tin qua phiếu trực tuyến sử dụng internet. Điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hiệp hội là một bộ phận của Tổng điều tra kinh tế và năm nay sẽ có cách tiếp cận hoàn toàn mới, áp dụng triệt để công nghệ thông tin. Thay vì thực hiện điều tra bằng bảng hỏi giấy, khâu thu thập thông tin được thực hiện bằng phương pháp điều tra trực tuyến. Ông Hoàng Văn Chung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Chiêm Hóa, cho biết, với phương thức đăng nhập như vậy thì đơn vị rút gọn được nhiều thủ tục hành chính và có thể kiểm soát được ngay các danh mục thống kê chính xác hay không. Phương thức như vậy rút ngắn được thời gian làm việc và người làm có thể đăng nhập được bất cứ ở đâu, có thể dành thời gian để đăng nhập và kiểm tra rà soát được cái thông tin của đơn vị một cách nhanh gọn hơn.

 Ông Ma Văn Dương, Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên cho biết: Trong cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, lần đầu tiên các đơn vị thực hiện việc tự cung cấp thông tin trực tuyến qua hệ thống website nên gặp khá nhiều lúng túng trong việc kê khai, trả lời theo biểu mẫu cho chính xác. Trước thực tế này, Chi cục đã tăng cường bố trí các điều tra viên trực tiếp xuống hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị kê khai thông tin, về cơ bản thì các đơn vị đều rất nhiệt tình phối hợp trong công tác này. Đồng thời, Chi cục cũng đang tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tiến độ thực hiện tại các địa phương. Kêu gọi các đơn vị được điều tra chủ động phối hợp truy cập vào hệ thống website: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn và hcsn. gso.gov.vn để khai báo, cung cấp thông tin, đảm bảo cho cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Giai đoạn 1 Chi Cục Thống kê khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên  phấn đấu đến giữa tháng 5 sẽ hoàn thành tất cả các nội dung điều tra các đơn vị sự nghiệp cũng như là doanh nghiệp.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nói chung và điều tra doanh nghiệp, các cơ quan sự nghiệp, tổ chức hiệp hội nói riêng là cuộc điều tra hết sức phức tạp và khó. Do đó, cần có sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành trong công tác triển khai để cuộc điều tra được tổ chức thành công, cung cấp số liệu tốt nhất phục vụ Đảng, Nhà nước và địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành nền kinh tế.

Ngọc Hiển - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục