Chiêm Hóa chủ động phòng trừ sâu bệnh cây trồng vụ xuân

Thời điểm này nhiều diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đang vào thời kỳ làm đòng - đòng già. Các trà lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, với thời tiết như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh và gây hại như: bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn.. Nếu không được phòng, trừ kịp thời sẽ làm ảnh hưởng tới năng xuất và sản lượng của vụ xuân 2019.

     Vụ xuân này, gia đình chị Hà Thị Thuận xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa gieo cấy hơn 1.000m3 lúa. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, chủ động phòng trừ sâu bệnh, chuột hại nên toàn bộ diện tích lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay gia đình chị thường xuyên thăm đồng, chủ động nguồn nước tưới để đảm bảo năng xuất và sản lượng cây trồng.

Cán bộ trạm Trạm trồng trọt & Bảo vệ huyện thực hướng dẫn nhân dân phòng trừ sâu bệnh cho lúa.

      Tại xã Hòa An, hiện nay trên 248 ha lúa, 15 ha lạc xuân, cây trồng đang phát triển tốt. Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc cán bộ khuyến nông xã, trưởng các thôn, bản và các thành viên ban chỉ đạo sản xuất của xã tăng cường xuống thôn, bản đôn đốc bà con nông dân kiểm tra đồng ruộng phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại kịp thời phòng trừ đạt hiệu quả hạn chế ảnh hưởng đến năng suất. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh gây hại kịp thời, hiệu quả. 

Nhân dân xã Hòa An chủ động phòng trừ sâu bệnh cho cây lạc.

      Vụ xuân 2019, huyện Chiêm Hóa gieo trồng gần 4.000 ha lúa, trên 1.900ha lạc xuân, cây ngô trên 1.200 ha. Trên các cây trồng vụ xuân tình hình sinh trưởng, phát triển tốt cây trồng đang trong giai đoạn mẫn cảm với nhiều loại sâu bệnh. Theo kết quả điều tra dự tính dự báo của Trạm trồng trọt & Bảo vệ thực huyện, hiện nay lúa xuân đang ở giai đoạn làm đòng - đòng già, bệnh đạo ôn lá và một số sâu bệnh khác như:   Bệnh bạc lá - Đốm sọc vi khuẩn, Rầy nâu – Rầy lưng trắng, Bệnh khô vằn; chuột…đang gây hại trên một số giống như: BC15, TBR225, Thiên Ưu 8,  Nếp…; trên cây ngô, lạc xuất hiện bệnh lở cổ rễ gây hại, bệnh héo xanh... Dự báo trong thời gian tới thời tiết tiếp tục diến biến phức tạp tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn và một số sâu bệnh hại phát sinh gây hại trên diện rộng ứng với giai đoạn lúa trỗ bông - phơi màu, đặc biệt là bệnh đạo ôn trên các giống nhiễm, những chân ruộng gieo cấy dày, bón nhiều đạm và đối với diện tích lúa đã bị bệnh đạo ôn lá gây hại. Nếu không chủ động phòng trừ, bệnh đạo ôn cổ bông và một số sâu bệnh hại sẽ gây hại trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa xuân. Trạm trồng trọt & Bảo vệ thực ,Trạm khuyến nông huyện, cán bộ Khuyến nông phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại, phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh gây hại trên lúa mùa đạt hiệu quả nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

      Với sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn huyện Chiêm Hóa và sự chủ động, tích cực của bà con nông dân trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại các loại cây trồng, hứa hẹn sẽ cho một vụ xuân đạt năng xuất và sản lượng  đã đề ra./.

 

                                    

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục