Chi cục Thuế Chiêm Hóa triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế năm 2019

Chiều 22/01, Chi cục Thuế huyện Chiêm Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuận, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại biểu Cục Thuế tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, các phòng thuộc Cục thuế tỉnh; lãnh đạo các xã, thị trấn, cán bộ Chi cục Thuế huyện Chiêm Hoá.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019.

Năm 2018 Chi cục Thuế huyện đã tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn; tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ thuế năm 2018. Công tác kỷ cương kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, công tác lãnh đạo luôn chủ động, tích cực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2018.  Tổng thu NSNN trên địa bàn là 57,3 tỷ đồng đạt 114,7% so dự toán UBND tỉnh, UBND huyện giao và tăng 5,7% so thực hiện cùng kỳ năm 2017. Trong đó số thu thuế, phí, lệ phí do cơ quan Thuế trực tiếp quản lý thu là 47,4 tỷ đồng đạt 104% dự toán UBND tỉnh, UBND huyện giao và tăng 6,5% so thực hiện cùng kỳ năm 2017; 6/8 khoản thu, sắc thuế vượt dự toán được giao, một số khoản vượt thu cao so dự toán UBND tỉnh giao như thu tiền sử dụng đất đạt 277%, lệ phí trước bạ 111,3%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 144,7%. Cơ quan thuế đã chủ động phối hợp với ngành Tài nguyên môi trường, tài chính, Văn phòng đăng ký cấp  quyền sử dụng đất giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ... đúng quy định tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính NSNN...

Việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế luôn tuân thủ đúng trình tự, đúng thời gian giải quyết theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn về hoàn thuế; triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2018, niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính thuế và nội dung giải quyết các công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “ một cửa”; duy trì tổ tiếp nhận và khai thác thông tin đường dây nóng, hòm thư góp ý tại Chi cục Thuế để tiếp nhận các ý kiến phản hồi của người nộp thuế...

Các đại biểu ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019, Chi cục thuế phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2019 đã được giao theo Quyết định số 388/QĐ-UBND, ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 538/QĐ-UBND, ngày 31/12/2018 của UBND huyện Chiệm Hóa tổng thu 52,5 tỷ đồng, số thu do cơ quan thuế thực hiện là 45,25 tỷ đồng và các chỉ tiêu quản lý thuế theo chức năng. Thường xuyên triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu NSNN. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hưỡng đến năm 2021; tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành trong năm 2019. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí trong đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Thuận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019,  đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Thuận đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Cục thuế huyện đã đạt được trong năm qua. Mặc dù công tác thu vẫn còn khó khăn đặc biệt là thu cân đối, đơn vị đã phới hợp với Phòng Tài chính huyện tham mưu với UBND huyện thành lập ban chỉ đạo chống thất thu và mang hiệu quả tích cực. Đồng thời đồng chí cũng thắng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2019 và đề nghị Chi cục Thuế cần tích cực thực hiện thu, đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực thu cân đối trên địa bàn cần có kế hoạch và giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.                                                           

Ngọc Hiển- Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục