Bình Nhân nỗ lực giải quyết việc làm cho lao động địa phương

Là một xã còn nhiều khó khăn, trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bình Nhân đã tích cực thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng công tác xuất khẩu lao động, đa dạng hóa nhiều ngành nghề gắn với giải quyết việc làm ngay tại địa phương. Qua đó, đã tạo nhiều công ăn việc làm ổn định cho người dân, góp phần giải bài toán thu nhập và giảm nghèo ở địa phương.

Để nâng cao chất lượng nguồn lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, UBND xã Bình Nhân đã chỉ đạo các thôn thực hiện việc rà soát nhu cầu việc làm của người dân để từ đó xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, Trung tâm giới thiệu việc làm tạo điều kiện cho lao động địa phương đi xuất khẩu lao động trong nước và lao động tại các khu công nghiệp trong nước. Tính từ đầu năm đến nay, xã Bình Nhân đã có 81 người đi xuất khẩu lao động, trong đó có 7 người đi lao động ở nước ngoài gồm các nước như Nhật Bản, Đài Loan.., còn lại là đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Đối với lực lượng lao động tại địa phương, cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện tổ chức các lớp dạy nghề ngay tại các thôn bản, chú trọng hướng về đào tạo kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, qua đó đảm bảo việc đào tạo phù hợp với nhu cầu của người dân, định hướng theo sự phát triển kinh tế chung của xã hội, qua đó, khai thác được tiềm năng sẵn có của địa phương. Đặc biệt, nhờ có hướng đi hợp lý, hiện nay trên địa bàn xã Bình Nhân đã xây dựng được một số mô hình, dự án liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp trong nước để phát triển với quy mô ngày càng lớn. Điển hình như mô hình trồng cây Sa Chi, dự án trồng cây Bí xanh cùng các mô hình trồng rừng, chăn nuôi, thủy sản đang đầu tư phát triển mạnh ngay tại các hộ gia đình nông dân trong xã đã góp phần nâng cao thu nhập, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động ngay tại địa phương.

Người lao động xã Bình Nhân tham gia các lớp đào tạo nghề.

Xác định giải quyết việc làm là tiền đề quan trọng để kinh tế - xã hội của xã phát triển. Vì vậy, xã Bình Nhân đã nắm bắt thông tin thị trường lao động, số lao động chưa có việc làm ổn định, tăng cường công tác tuyên truyền về su hướng, ngành nghề để người lao động nắm được thông tin rõ ràng và có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp, nhất là đối với tầng lớp thanh niên chưa có việc làm ổn định. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể xã như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên.. cũng đã phát huy vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, giải quyết việc làm, giúp người nghèo có điều kiện tham gia học nghề và tạo vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống.

Mô hình trồng cây bí xanh tại thôn Tân Lập tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động tại địa phương.

Có thể thấy rằng, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn không chỉ giúp cho đời sống của người dân ở xã Bình Nhân được tăng lên, thúc đẩy kinh tế, xã hội ngày càng khởi sắc mà còn giúp địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng hàng hóa, có liên doanh, liên kết với doanh nghiệp theo hướng bền vững.

                                        

Văn Linh – Hải Hà

Tin cùng chuyên mục