Thường trực Huyện ủy làm việc tại trường THPT Đầm Hồng

Sáng ngày 5/4, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã có buổi làm việc với trường THPT Đầm Hồng về triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019; công tác quy hoạch, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

  Dự chủ trì buổi làm việc có đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách xã; thủ trưởng cơ quan, đơn vị phụ trách xã; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện; Công ty Cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang; lãnh đạo, cán bộ địa chính - xây dựng xã Ngọc Hội; lãnh đạo trường THPT Đầm Hồng; hiệu trưởng các trường THCS nằm trong vùng tuyển.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

          Trường THPT Đầm Hồng hiện có 541 học sinh với 16 lớp học,  46 cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường hiện có 2 nhà 2 tầng với 24 phòng học, đủ số phòng học 1ca/ngày. Theo Kế hoạch phấn đấu năm 2020 nhà trường đạt chuẩn quốc gia, 100% tiêu chí đạt mức 1 theo thông tư số 18 ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay các tiêu chí đánh giá trường chuẩn quốc gia như tổ chức và quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, khai thác sử dụng và đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  của nhà trường cơ bản đã đạt chuẩn. Tuy nhiên để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định thì trường THPT Đầm Hồng phải đầu tư xây dựng một số hạng mục, và bổ xung mua sắm như: xây dựng 03 phòng học bộ môn; một nhà để xe cho cán bộ giáo viên; mua sắm ti vi phục vụ các lớp học; tăng âm loa đài; tủ kính trưng bày hiện vật tại phòng truyền thống; nâng cao nề và san ủi sân tập cho học sinh; giải phóng mặt bằng xây dựng.... Bên cạnh đó nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục, nâng cao chất lượng đầu vào các xã vùng tuyển, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục...

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc.

          Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với trường THPT Đầm Hồng, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá và biểu dương nhà trường trong việc triển khai  thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều kết quả, các trương trình kế hoạch, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường đã lựa chọn những lĩnh vực then chốt bám sát thực tiễn để thực hiện, cơ sở vật chất nhà trường được tăng cường đầu tư, chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên. Để phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm mà trường THPT Đầm Hồng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là: Rà soát kỹ các tiêu chí đã đạt và tiêu chí chưa đạt cần thực hiện, giải pháp cụ thể, xây dựng và tổ chức quản lý nhà trường đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí trường chuẩn quốc gia, tập trung bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực cán bộ quản lý, tăng cường hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đổi mới nội dung sinh hoạt tổ khối, thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và hè theo kế hoạch Sở Giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng cơ chế xã hội hóa một các cụ thể để thực hiện tốt nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất nhà trường. Công tác quy hoạch, giải phòng mặt bằng, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai theo đúng quy định, các cơ quan ban ngành huyện theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc kiểm tra giúp đỡ cơ sở, Công ty Cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang phối hợp tốt trong việc giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng đầu vào vùng tuyển....

Buổi chiều cùng ngày, Thường trực Huyện ủy sẽ có buổi làm việc với Trường THPT Chiêm Hóa.

 

                                                

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục