Vượt khó, thoát nghèo bền vững thành quả phải từ sức dân

Nỗ lực vượt khó, thoát nghèo, bằng nhiều cách khác nhau, nhờ chăm chỉ làm ăn, nhiều hộ gia đình nghèo ở huyện Chiêm Hóa đã biết vươn lên, từng bước khẳng định chủ thể của mình để vươn lên ổn định cuộc sống. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức như hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, tạo việc làm hay hỗ trợ làm nhà hộ nghèo.., mỗi năm ở Chiêm Hóa đã có hàng trăm hộ gia đình thoát nghèo bền vững, góp sức vào xây dựng vùng nông thôn mới ở địa phương.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà xây kiên cố, khang trang của mình chị Hà Thị Gái, thôn Làng Ải, xã Xuân Quang rất vui mừng khi có được cuộc sống hôm nay. Với diện tích hơn 100m2, gia đình chị đã vất vả xây dựng trong 02 năm mới hoàn thành ngôi nhà. Kinh phí đầu tư ngoài sự nỗ lực, tích góp trong nhiều năm qua, gia đình chị Gái còn nhận được nguồn hỗ trợ của Nhà nước với số tiền 50 triệu đồng, sự giúp đỡ cả tiền, vật liệu và ngày công xây dựng của anh em trong gia đình, làng xóm. Nay được ở trong ngôi nhà mới khang trang, với gia đình chị đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn để cả gia đình tiếp tục vươn lên, tập trung phát triển kinh tế để có cuộc sống bền vững, ổn định hơn.

Chị Hà Thị Gái, thôn Làng Ải vui mừng khi ngôi nhà xây với diện tích hơn 100m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Năm 2016, qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Chiêm Hóa chiếm 36,21%. Huyện Chiêm Hóa đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo của huyện, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; kịp thời ban hành các văn bản, kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo cho người dân.

Các hộ nghèo xã Ngọc Hội được hỗ trợ bò sinh sản để phát triển sản xuất.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các tổ chức tín dụng đã giải quyết cho trên 1.280 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn, với doanh số cho vay trên 55 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. Cho vay hỗ trợ đời sống 752 hộ, với doanh số cho vay là trên 13 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến thời điểm này là trên 537 tỷ  đồng. Huyện Chiêm Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách an sinh xã hội, như: Hỗ trợ tiền điện, chính sách trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng có thu nhập thấp, hỗ trợ mua thẻ BHYT, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chính sách thuộc Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, các mô hình giảm nghèo.. Nhìn chung người nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách của Nhà nước, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã đạt được những kết quả khả quan.

Bà Tô Thị Thị, thôn Thượng Quang, xã Xuân Quang vươn lên phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi có hiệu quả.

Thoát nghèo và phát triển kinh tế bền vững là điều mà mỗi người dân đều hướng tới, đặc biệt là các gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo. Bằng chính sức lao động của mình, với ý chí tiến thủ, quyết không để cái nghèo đeo bám mãi, nhiều hộ gia đình nghèo ở huyện Chiêm Hóa đã biết nắm bắt thời cuộc, lựa chọn nghề, tìm hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế hộ, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.             

Văn Linh - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục