Hội nghị truyền thông đối thoại về chính sách giảm nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình tại cơ sở năm 2020.

Ngày 19/11, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, truyền thông và thể thao huyện Chiêm Hóa, UBND huyện đã tổ chức hội nghị truyền thông đối thoại về chính sách giảm nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình tại cơ sở năm 2020 cho 260 người là lãnh đạo cấp xã, công chức phụ trách công tác giảm nghèo của 02 xã Ngọc Hội, Vinh Quang, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, các tổ chức chính trị- xã hội của 31 thôn bản, đại diện hộ nghèo, cận nghèo của hai xã Ngọc Hội và Vinh Quang.

Hội nghị truyền thông đối thoại về chính sách giảm nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình  tại cơ sở năm 2020.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng LĐ – TB&XH huyện thông qua một số chính sách hiện hành của nhà nước hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người  sống ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn của Trung ương, của tỉnh đang được thực thi trên địa bàn. Như hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế; hỗ trợ sản xuất; các Nghị quyết 10 và Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh; hỗ trợ học phí, chi phí học tập; đất sản xuất, nước sạch, đào tạo nghề, hỗ trợ giống lúa ngô, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đường giao thông, trạm y tế, mô hình khuyên nông, lâm, ngư nghiệp, tập huấn, hướng dẫn cách phát triển kinh tế…Tại hội nghị ban tổ chức cũng đã kết hợp lấy phiếu tham vấn trực tiếp ý kiến  của đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua Hội nghị các đại biểu của hai xã Ngọc Hội và Vinh Quang, đặc biệt là hộ nghèo đã được đối thoại, tiếp cận các chính sách về giảm nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình tại cơ sở; là diễn đàn để đại diện các cơ quan thực hiện chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân, đề xuất, điều chỉnh, tiếp cận chính sách phù hợp, hiệu quả hơn trong hỗ trợ giảm nghèo. Đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về kỹ năng điều hành thực hiện chương trình có sự tham gia của người dân, giúp người dân giám sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tự tin, chủ động tham gia trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tổ chức Hội nghị đối thoại, tham vấn chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc và miền núi tại thị trấn Vĩnh Lộc và xã Phúc Thịnh./.

Ngọc Hiển – Quang Huy

Tin cùng chuyên mục