Chiêm Hóa: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận để giảm nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Chiêm Hóa quan tâm thực hiện tốt. Những năm qua, huyện đã tập trung nhiều nguồn lực với nhiều giải pháp thiết thực, trong đó triển khai có hiệu quả công tác dân vận ở nhiều lĩnh vực, khơi dậy sự sáng tạo, sức mạnh từ nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 13% trong năm 2020.

Giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, luôn là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Quang. Trong thời gian qua, xã đã tập trung thực hiện tốt công tác dân vận, chủ động xuống cơ sở, đến từng hộ nghèo để tuyên truyền, vận động người dân thi đua lao động sản xuất, hướng dẫn hộ nghèo, cận nghèo ứng dụng KHKT vào sản xuất, đưa những cây con có giá trị cao vào gieo trồng. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc nguồn vốn nông thôn mới, vốn các lồng ghép cho phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhờ đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; thu nhập bình quân của người dân xã Xuân Quang đến năm 2020 đạt trên 33 triệu đồng/người/năm. Trong năm 2019, xã Xuân Quang có 52 hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà, trong đó làm nhà mới 32 hộ, sửa nhà 20 hộ với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 6,53%, giảm 10% so với năm 2016.

Ủy ban MTTQ huyện kiểm tra tiến độ làm nhà cho hộ nghèo tại xã Nhân Lý.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội được xã Tri Phú tập trung lãnh đạo, quan tâm. Từ việc quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng cây lương thực, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với thị trường, tích cực thực hiện sản xuất theo mô hình đa cây, đa con, đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 53% năm 2015 xuống còn 20,1% năm 2020.

Cán bộ xã Tri Phú hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây măng tre Chinh.

Nhờ có những giải pháp hiệu quả trong công tác dân vận; kết quả đạt được từ phong trào dân vận khéo trong phát triển kinh tế đã có hàng trăm mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống. Từ năm 2014 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của toàn huyện vận động ủng hộ được trên 6,2 tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ của Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” các cấp, các cơ quan, ban, ngành đã chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với xã xây dựng nông thôn mới làm mới 130 nhà, sửa 257 nhà ở để đạt tiêu chí về nhà ở dân cư và hỗ trợ hộ nghèo khó khăn làm nhà, sửa nhà ở ổn định cuộc sống.., với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức người dân được nâng lên; người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng.. Bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc, hộ nghèo, cận nghèo phát huy tính chủ động trong lao động sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả đã tạo nguồn lực quan trọng khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người nghèo, quyết tâm thoát nghèo bền vững./.                             

Văn Linh - Tài Tùng.

Tin cùng chuyên mục