Xã Hòa An tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Ngày 12/7, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Chiêm Hóa đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hòa An năm 2019. Đến dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập của huyện; Cơ quan Ban Chỉ đạo và các đồng chí trong khung tập của xã.

 Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hòa An năm 2019.

Với đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương". Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hòa An năm 2019 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ, xử trí tình huống trên bản đồ và thực binh tiêu diệt lực lượng bạo loạn vũ trang. Trên cơ sở từng vấn đề đặt ra trong cả 3 giai đoạn huấn luyện, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung phấn đấu thực hiện có hiệu quả. Cá nhân từng đồng chí trong khung tập phát huy vai trò và năng lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu và thực hiện, đảm bảo diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở.

Các ại biểu dự tham quan diễn tập.

Qua cuộc diễn tập cho thấy, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể xã đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ xã Hòa An năm 2019; làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, chu đáo, đáp ứng kịp thời về mọi mặt cho cuộc diễn tập.  Nội dung điều hành diễn tập thể hiện rõ cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tham mưu tổ chức thực hiện, trong đó Quân sự, Công an làm nòng cốt. Việc xử lý các tình huống trong khu vực phòng thủ đúng quan điểm, đường lối, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, sát với đặc điểm của địa phương, phát huy được sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; vận dụng linh hoạt đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang với công tác vận động quần chúng. Các lực lượng tham gia đã thực hành diễn tập đúng ý định. Trong diễn tập có tinh thần trách nhiệm cao, nắm được nhiệm vụ của từng chức danh, thể hiện được sự linh hoạt trong thực hành xử lý tình huống.

Diễn tập thực binh chiến đấu.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hòa An năm 2019 đã hoàn thành cả 3 giai đoạn với kết quả chung được Ban chỉ đạo của huyện đánh giá xếp loại giỏi. Thông quan diễn tập, nhằm bổ xung, hoàn thiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch bảo đảm của các tổ chức đoàn thể, rèn luyện kỹ năng phối hợp chiến đấu giữa lực lượng dân quân với công an và các lực lượng khác, xử trí có hiệu quả tình huống gây rối, bạo loạn chính trị, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 

 

 

 

Hồng Nhung, Huy Dương

Tin cùng chuyên mục