Vĩnh Lộc tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Lộc, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam  huyện Chiêm Hóa; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể thị trấn Vĩnh Lộc; đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp, trạm y tế, trường học trên địa bàn thị trấn, cùng 87 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn đã về dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Lộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, tết, sự kiện lớn của đất nước và của huyện. Kết quả tình hình an ninh chính trị được ổn định, quốc phòng được giữ vững, tinh thần đoàn kết của Nhân dân được phát huy, đời sống Nhân dân từng bước được phát triển và nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng tăng bình quân hàng năm, năm 2018 bình quân thu nhập đầu người đạt trên 35,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 64 hộ chiếm tỷ lệ 2,9%. Thực hiện cuộc vận động đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ thị trấn đã triển khai lồng ghép toàn diện các nội dung của cuộc vận động gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trong đó đã xây dựng và duy trì các mô hình như: tổ liên gia tự quản; mô hình 9 cụm an ninh trật tự, mô hình khu dân cư thực hiện đề án “vận động toàn dân tham gia phòng người, tố giác tội phạm, cảm hóa hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020; mô hình khu dân cư “Sáng – xanh – sạch -đẹp”; Hàng năm có trên 85% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 80% số khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Việc triển khai thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của thị trấn được quan tâm chỉ đạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã phối hợp vận động Nhân dân thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện như quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ năm 2013 đến năm 2018 đã vận động hỗ trợ làm mới 19 ngôi nhà và sửa chữa 22 ngôi nhà tình nghĩa; tặng 4 sổ tiết kiệm cho hộ gia đình chính sách. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Với những kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Lộc luôn được xếp loại hoạt động xuất sắc, được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp khen thưởng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nội dung tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai tốt các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân để xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau khi thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới gồm: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới 100% cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên; 100% khu dân cư hàng năm tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; trên 90% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 80% trở lên khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 100% khu dân cư thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đẩy mạnh thực hiện  tốt việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra một số mặt còn hạn chế. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc cần  tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội khóa XIV đề ra, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tích cực vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội.

Đại hội, đã hiệp thương cử 39 vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Lộc khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp thứ nhất đồng chí Nguyễn Phương Anh, tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Lộc. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh  tại Đại hội đại biểu  MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Lộc, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Lộc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Phương Anh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Lộc  nhiệm kỳ 2013-2018 thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chiêm Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại biểu dự đại hội biểu quyết danh sách Uỷ viên  MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Lộc khóa XIV,

nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng  MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Lộc khóa XIV,

nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn đại biểu đi dự  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ XX.

 Đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chiêm Hóa chúc mừng thành công đại hội.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Vĩnh Lộc tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ vừa qua.

 

Hồng Nhung, Huy Dương

Tin cùng chuyên mục