UBND huyện tổ chức họp thường kỳ tháng 9/2019

Chiều ngày 9/9, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Kết luận của UBND huyện tháng 8/2019, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND huyện tổ chức họp thường kỳ tháng 9.

Trong tháng 8/2019 huyện đã chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc cây trồng vụ Mùa và triển khai sản xuất vụ Đông, kết quả đến ngày 04/9/2019: toàn huyện  đã thu hoạch được trên 160ha/5.480 ha lúa mùa; từ ngày 21/5 đến ngày 07/9/2019 có 17 xã xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy 1.318 con/42 thôn/120 hộ; tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy 54.000 kg. Có 06 xã (Yên Nguyên, Tri Phú, Tân Mỹ, Hòa Phú, thị trấn Vĩnh Lộc, Vinh Quang) đã qua 30 ngày không phát sinh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 04 xã (Phúc Sơn, Hùng Mỹ, Tân An, Xuân Quang) đã qua 30 ngày nhưng lại tái phát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đến ngày 05/9/2019, toàn huyện trồng rừng được 2.259,9 ha đạt 120,9%KH, khai thác gỗ rừng trồng trên 75.000 m3 đạt 55,7%KH. Trong tháng 8 đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 07 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, thu giữ 24,4m3 gỗ tròn.

Các đại biểu dự họp thường kỳ.

Đối với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới:  tiếp tục  chỉ đạo, đôn đốc các xã còn lại tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu tiêu chí đã đăng ký thực hiện trong năm 2019 theo kế hoạch đề ra. Trong tháng 8 đã hoàn thành đưa vào sử dụng 03/17 nhà văn hóa thôn. Tiếp tục triển khai Hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn huyện. Đôn đốc các xã xử lý dứt điểm các Hợp tác xã hoạt động yếu kém, ngừng hoạt động theo Kế hoạch, kết quả đã củng cố được 07/07 Hợp tác xã.

 Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 8 tháng là 32.541,56 triệu đồng đạt 61,9% dự toán; các tổ chức tín dụng thực hiện tốt việc cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ; Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thực hiện 8 tháng đạt 556 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội tháng 8 đạt 180 tỷ đồng, thực hiện 8 tháng đạt 1.487 tỷ đồng; Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019. Tổ chức tập huấn về chuyển đổi, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND cấp xã đối với 16 xã, thị trấn. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản - giải phóng mặt bằng, đã thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến đường, đảm bảo thông suốt; tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình thuộc các nguồn vốn năm 2019;  Đã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà; biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Trong 8 tháng đã thẩm định, viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 860 hồ sơ/860 giấy; tăng cường công tác quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành tuần tra, truy quét, giải tỏa, ngăn chặn việc khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Đại biểu thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tại các xã sau khi thực hiện việc chia tách, giải thể và sáp nhập; bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý và hợp đồng giáo viên cho các đơn vị trường học đảm bảo cho công tác quản lý và dạy học năm học 2019-2020. Chỉ đạo các trường học thực hiện chương trình giảng dạy năm học 2019 - 2020 , 100% các đơn vị trường học đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, tổ chức khai giảng và thực học cho học sinh đúng thời gian quy định.

Về Văn hoá - Thông tin - Thể thao; Du lịch; Phát thanh- Truyền hình: Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019). Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng huyện Chiêm Hóa năm 2019. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2019. Thành lập đoàn vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi tỉnh Tuyên Quang năm 2019, kết quả đạt giải ba toàn đoàn; tổ chức giải Quần vợt mở rộng huyện Chiêm Hóa và giải Bóng đá thanh niên 7 người huyện Chiêm Hóa năm 2019.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được tăng cường. Trong 8 tháng, đã tổ chức khám chữa bệnh cho trên 183.995 lượt người đạt 63,4%KH; Đến tháng 8/2019, giải quyết việc làm cho 4.873 lao động đạt 131,7% KH; Mở 10/12 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; duy trì công tác tiếp dân đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác chỉ đạo điều hành được tập trung thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ tháng 9/2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng đề nghị: Tập trung thực hiện Kế hoạch củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn huyện; Đôn đốc nông dân khẩn trương thu hoạch lúa Mùa, thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó để trồng cây vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất. Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh cho đàn vật nuôi; Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu Đông năm 2019. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đẩy nhanh tiến độ khai thác gỗ rừng trồng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức rà soát xác định diện tích đất lâm nghiệp để chuẩn bị cho kế hoạch cho trồng rừng năm 2020; Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Đôn đốc các xã tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại xã Tân Thịnh, xã Xuân Quang. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi theo Nghị quyết số 10, số 12 của HĐND tỉnh; Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu - chi  ngân sách trên địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện tham gia lễ hội thành tuyên; Tiếp tục bố trí sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên thừa, thiếu của từng môn học, cấp học theo đúng quy định đảm bảo cho công tác dạy và học năm học 2019-2020. Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ ra lớp theo tinh thần  Nghị quyết 73 của BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang./.

Hồng Nhung- Huy Dương

Tin cùng chuyên mục