UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp - thủy sản và phát triển nông thôn năm 2016

Sáng 19/12, UBND huyện, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp- thủy sản và phát triển nông thôn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Đại biểu dự hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp- thủy sản và phát triển nông thôn năm 2016.

Năm 2016 sản xuất nông lâm nghiệp trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 76.583 tấn đạt 110,7% KH so với tỉnh giao và đạt 102,7% KH so với huyện giao, tăng 10,7% so với kế hoạch tỉnh giao. Chỉ tính riêng vụ đông năm 2016 toàn huyện đã thực hiện được 4.498/4.410 ha đạt 104,3% KH gồm ngô lấy hạt 2.904,6ha, tăng 264ha và tăng 10% so với vụ đông năm 2015; ngô trồng làm thức ăn gia súc 422,6.700 ha, đậu tương đông 95,1/120 ha, khoai lang trồng 372,7 ha, rau đậu các loại 724ha nâng hệ số sử dụng đất ruộng năm 2016 đạt 2,8 lần. Có được kết quả đó là nhờ công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai một cách đồng bộ theo mùa vụ, điển hình là sản xuất ngô đông trên đất 2 vụ lúa đạt kết quả cao nhất trong những năm trở lại đây. Duy trì và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung và có thêm một số mô hình cây trồng hàng hóa mới như ớt xuất khẩu thu nhập trên 100 triệu đồng/ha.

Hội nghị tổ chức thảo luận.

Về chăn nuôi thú y, trong năm 2016 đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định và tăng trưởng cao, tổng đàn gia súc thời điểm đầu tháng 10 đàn trâu 30.108 con, đạt 101,1%KH tăng 3,3% so với năm 2015; đàn bò 1.330 con đạt 118,2% KH, tăng 22,4 % so với năm 2015; đàn lợn 136.947 con đạt 100,7% KH, tăng 9,7 % so với năm 2015. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 15.130 tấn đạt 102,2% KH, tăng 3,9% so với năm 2015. Trứng gia cầm đạt 14 triệu quả đạt 100% KH. Đã có 12 trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện.  Kết quả tiêm phòng vụ xuân hè đàn trâu bò đạt 88,4% KH, đàn lợn đạt 82,9% KH, đàn gia cầm đạt 60,2% KH. Vụ thu đông đàn trâu bò tiêm đạt 86,5% KH, đàn lợn đạt 81,2% KH, đàn gia cầm đạt 42,6 KH. Công tác quản lý, sử dụng vacxin, thuốc tiêu độc khử trùng, công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc vụ đông đạt hiệu quả. Phát triển thủy sản được huyện chú trọng với tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 1.124 ha sản lượng thủy sản cả năm đạt 1.956 tấn đạt 100% KH tăng 7,6% so với năm 2015. Trong năm 2016 huyện Chiêm Hóa cũng đã trồng rừng tập trung được 1.700ha, trồng cây phân tán được 94 ha, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 113.500m3 đạt 100% KH. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR được thực hiện hiệu quả. Về phát triển nông thôn huyện tích cực chỉ đạo các cơ quan thành viên BCĐ cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai kịp thời, đúng thời điểm. Năm 2016 xã Vinh Quang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 03 xã: Kim Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang. Trong năm huyện cũng đã củng cố kiện toàn 31 HTX theo luật HTX năm 2012.

Đồng chí Ma Văn Long, Uỷ viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2016 tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu sản xuất chủ yếu trong năm 2017. Cụ thể: Tổng sản lượng lương thực 75.538 tấn, trong đó thóc 56.846 tấn, ngô 18.692 tấn. Diện tích lúa 9.530 ha, năng suất 59,6 tạ/ha, sản lượng 56.846 tấn; Cây ngô diện tích 4.040 ha, năng suất 46,3 tạ/ha, sản lượng 18.692 tấn. Cây lạc diện tích 2.660ha, năng suất 32,4 tạ, sản lượng 8.618 tấn. Cây đậu tương diện tích 170 ha, năng suất 19,5 tạ.ha, sản lượng  331,5 tấn. Cây mía tổng diện tích 4,286 ha, trong đó trồng mới 350 ha, trồng lại 600 ha, lưu gốc 3.336 ha, sản lượng 306.457 tấn. Đàn trâu 30.752 con, bò 1.380 con, lợn 146.540 con, gia cầm  trên 1 triệu con. Sản lượng thịt hơi 15.809 tấn, trứng 14.810 quả. Diện tích nuôi trồng 1.143,5ha, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 1.174 tấn.

Ngọc Hiển - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục