UBND huyện Chiêm Hóa họp thường kỳ tháng 3/2019

Sáng 08/3, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức họp thường kỳ tháng 3/2019. Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2019.

Trong tháng 01 và tháng 02/2019, UBND huyện đã phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, chỉ đạo triển khai các hoạt động đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, đảm bảo an toàn, giữ gìn truyền thống văn hoá của dân tộc, tạo động lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; các mục tiêu đề ra cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn, đôn đốc nông dân tổ chức gieo cấy các loại cây trồng vụ Xuân. Đến ngày 04/3/2019: Cây lúa cấy được 3.950ha, đạt 100%KH; cây ngô trồng được 1.107ha, đạt 92,2%KH; cây lạc trồng được 1.872ha, đạt 97,2%KH...nhìn chung, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên tổng diện tích mía nguyên liệu niên vụ 2018-2019 đã thu hoạch 1.233ha, đạt 45,2%KH đã ảnh hưởng đến tiến độ trồng mới, trồng lại năm 2019. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh mới phát sinh đã được khoanh vùng, bao vây khống chế. Tổ chức thực hiện Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019; đến nay, toàn huyện trồng rừng được trên 269,8ha,  đạt 14,4% KH. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện có kết quả. Thu ngân sách trên địa bàn 2 tháng đầu năm đạt trên 8 tỷ đồng, đạt 15,5% dự toán. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  đạt 159,5 tỷ đồng đạt 17,4% KH. Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội 2 tháng đầu năm 386 tỷ đồng đạt 17,5%KH. Tổ chức thành công Hội chợ Xuân trưng bày, bán các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng của huyện nhân dịp Lễ hội Lồng Tông mùng 8 tháng giêng Xuân Kỷ Hợi 2019. Tổ chức Hội chợ thương mại huyện Chiêm Hóa năm 2019. Các mặt hàng thuộc diện chính sách được cung ứng đầy đủ, kịp thời cho các xã vùng sâu, vùng xa phục vụ nhân dân...

Về văn hóa, xã hội, trong 2 tháng đầu năm 2019, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019; tổ chức Lễ tuyên dương học sinh thi đỗ đại học; học sinh giỏi các cấp; cán bộ, giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia; cán bộ, công chức thi đỗ và theo học Thạc Sĩ năm 2018; chỉ đạo các đơn vị trường học ổn định hoạt động dạy và học ngay sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2019. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Tổ chức thành công Lễ hội Lồng Tông mùng Tám tháng giêng với nhiều du khách và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tham dự với tinh thần vui tươi, phấn khởi. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch thăm và tặng quà cho các đối tượng, quan tâm và thực hiện các biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, thực hiện trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Các hộ gia đình khó khăn được UBND huyện chỉ đạo hỗ trợ kịp thời đảm bảo nhà nhà có Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2019, huyện đã thực hiện xét phân loại cơ quan, đơn vị, xếp loại chính quyền cấp xã năm 2018, kết quả: 11 xã, thị trấn Vững mạnh, 14 xã Khá, 01 xã Trung bình; kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 40/167 người, hoàn thành tốt nhiệm vụ 116/167 người, không có công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. Ban hành Kế hoạch Điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học năm học 2018-2019 (đợt 2 năm học 2018-2019). Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 theo đúng kế hoạch...

Đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019.

Phiên họp thường kỳ đã thông qua nhiệm vụ công tác tháng 3/2019, trọng tâm là tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ tốt cây trồng vụ Xuân; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm đặc trưng giai đoạn 2018 - 2020” gắn với củng cố hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2019; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao kỷ niệm 73 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3), triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2019; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019; kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch giảm nghèo năm 2019; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp các lực lượng theo dõi và nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn..

Đồng chí Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ma Phúc Khứu thông qua các Dự thảo kế hoạch với những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế nông nghiệp trong năm 2019.

Cũng tại phiên họp thường kỳ tháng 3, các đại biểu đã được thông qua các Dự thảo: Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm đặc trưng giai đoạn 2018 - 2020" gắn với củng cố hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện; kế hoạch phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện năm 2019; kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ huy động trẻ dưới 36 tháng tuổi đến trường; kế hoạch triển khai thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải, đặc biệt là việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc; kế hoạch về việc rà soát, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí đô thị loại 4 thị trấn Vĩnh Lộc; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án điểm dừng chân Đèo Gà gắn với du lịch cộng đồng thôn An Phú, xã Tân Thịnh năm 2019.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận cuộc họp thường kỳ tháng 3/2019.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tháng 01 và tháng 02/2019. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra năm 2019, đồng chí yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị chức năng, các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và trồng mía năm 2019; chăm sóc lúa và hoa màu vụ xuân đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2019; tiếp tục thực  hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch giảm nghèo, việc làm... ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản; tiếp tục thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; các cơ quan chuyên môn chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo kế hoạch trên cơ sở ý kiến, thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp; chú trọng công tác giải quyết đơn thư tồn đọng theo thẩm quyền; tăng cường nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, ở địa phương...         

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục