Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Nhân

Chiều ngày 21/8, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Nhân khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa; đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã; lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã Bình Nhân, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Nhân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Nhân đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện xây dựng các Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và hàng năm ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, đoàn kết thống nhất thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đến thời điểm hiện nay, xã Bình Nhân đã đạt được 13/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Theo đó, duy trì hệ số sử dụng đất 2,81 lần đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/người/năm đạt 109% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 1.500 tấn đạt 103% kế hoạch, thu nhập trên đơn vị diện tích đất lúa đạt trên 79 triệu 60 nghìn đồng đạt 106% kế hoạch; trồng rừng từ năm 2016 đến nay được trên 189 ha đạt 236,8% kế hoạch; hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2019 giảm xuống còn 21,41% đạt 93% Nghị quyết; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; tỷ lệ gia đình đạt văn hóa, thôn văn hóa hàng năm đạt 100%; giữ vững đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã; giải quyết việc làm đạt 188,9% kế hoạch; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 102% Nghị quyết; số đảng viên trong lực lượng dự bị đồng viên đạt 115% Nghị quyết; cán bộ công chức xã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên đạt 100%, cán bộ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 100%; hàng năm 100% Chi bộ, thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn đều hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 75% trở lên đạt vững mạnh; Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chủ trì hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo UBND xã Bình Nhân đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể; công tác vận động quần chúng 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Đại biểu bàn luận giải pháp giúp phát triển kinh tế tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn xã hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc của địa phương, tại buổi làm việc xã Bình Nhân đã có một số kiến nghị, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện xem xét, có hướng giải quyết kịp thời nhằm giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả mà xã Bình Nhân đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã Bình Nhân cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, bám sát Nghị quyết của Huyện ủy và chỉ tiêu của UBND huyên giao năm 2019, rà soát lại những tiêu chí đã đạt và có giải pháp tiếp tục nâng cao hơn, những chỉ tiêu đạt thấp so với mục tiêu Nghị quyết và chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019 có biện pháp tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành quyết tâm, quyết liệt nhằm thực hiện hoàn thành; tập thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương; tích cực, kết nối và tìm kiếm, nghiên cứu lựa chọn những giống cấy trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, mang lại giá trị kinh tế để thay thế vào những diện tích mía đã phế canh; tiếp tục, rà soát lại để kịp thời có biện pháp chỉ đạo kiên quyết thực hiện 03 công trình vệ sinh theo tiêu chí nông thôn mới; tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 và kế hoạch của Huyện ủy về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, khẩn trương thành lập các tiểu ban giúp việc cho Đại hội, rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức xã và cán bộ chủ chốt tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới này phải có trình độ Đại học; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao./.

 

        

Hải Hà-Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục