Kỳ họp thường kỳ UBND huyện Chiêm Hóa tháng 03/2021

Chiều 24/03, UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 3/2021. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; thường trực HĐND huyện, đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 3/2021

Trong tháng 3/2021 UBND huyện đã xây dựng đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; các Kế hoạch về: thực hiện phát triển chăn nuôi đại gia súc lớn giai đoạn 2021-2025, phát triển thủy sản giai đoạn 2021-2025, phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2021-2025, thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021. Chỉ đạo hoàn thành gieo cấy vụ Đông Xuân đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất. Hiện đang tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây màu đã trồng. Nhìn chung, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, kết quả đến ngày 19/3/2021: Cây lúa cấy và chăm sóc lần 1 được trên 3.940ha, đạt 100%KH; cây ngô trên 1.650ha, đạt 103,6%KH; cây lạc trên 1.990ha,  đạt 99,7%KH…Đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Rà soát xác định diện tích đất có khả năng trồng rừng. Tiếp tục duy trì, phát triển có hiệu quả, chất lượng 14 sản phẩm OCOP đã được công nhận năm 2020. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Hợp tác xã, chủ các cơ sở sản xuất là chủ thể của 06 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021. 3 tháng đầu năm 2021: Thu ngân sách trên địa bàn trên 14 tỷ 980 triệu đồng, đạt 22,4% dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 291 tỷ đồng đạt 23,1% KH. Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội 885 tỷ đồng đạt 26,8% KH.

Cùng với đó, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến tháng 3/2021, toàn huyện đã thành lập được 92 nhóm trẻ, huy động được 1.980 cháu, đạt 34,8%. Trong 3 tháng, giải quyết việc làm cho 980 lao động đạt 27,6% KH. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, Trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 03/2021

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: ngay trong tháng 4/2021, các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ tốt cây trồng vụ Xuân, thâm canh đúng quy trình kỹ thuật. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh bệnh hại để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng trừ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn theo kế hoạch. Tiếp tục khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu tư xây dựng hoàn thiện nhà máy và đi vào hoạt động ổn định. Xây dựng kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025.  Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2021, nhất là thu tiền sử dụng đất. Phối hợp với đơn vị tư vấn tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2030...

Ngọc Hiển - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục