Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 16/8, Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: HàThị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên  BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí đại biểu đại diện các thành ủy, huyện ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện các thời kỳ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu, chuyển công tác cùng 188 đại biểu chính thức đại diện cho trên 8.500 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hoá đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hằng năm 6%/năm; hoàn thành 08 xã nông thôn mới, bình quân toàn huyện 15 tiêu chí/xã; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân tăng 8%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội tăng 17,4%/năm; lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn và phát huy; thu nhập bình quân đạt trên 32 triệu đồng/người/năm; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu khai mạc Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/HU ngày 29/3/2017 của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ; quản lý và bảo vệ rừng; công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở được tăng cường; tích cực, chủ động trong sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được khẳng định và nâng cao; giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hà Đức Tập trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững; chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Chiêm Hóa phát triển toàn diện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng trình bày báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huyện đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 2.547 tỷ đồng; tăng bình quân 6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/người; hoàn thành xây dựng nông thôn mới thêm 06 xã, đạt tỷ lệ 60%, có 05 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ trên 30%, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu, đạt tỷ lệ trên 14%;  hằng năm Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Các đại biểu nguyên là lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng bức tranh Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về 2 khâu đột phá được huyện xác định đó là: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường tiêu thụ; tập trung nguồn lực đầu tư phấn đấu xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV và phát triển trung tâm 05 xã đạt tiêu chí đô thị loại V. Đồng thời đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, các khâu đột phá, thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm, chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện; đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và chúc mừng những thành tích huyện Chiêm Hóa đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định: Những thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện  Chiêm Hóa đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng  cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đồng thời là tiền đề vững chắc cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, huyện tập chung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết tập trung vào các sản phẩm chủ lực; tập trung quyết liệt thực hiện xây dựng nông thôn mới;  tiếp tục thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển các loại hình du lịch; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV và phát triển trung tâm cụm xã; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, dự án của tỉnh trên địa bàn huyện; làm tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và các vấn đề an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh... Với mục tiêu cao nhất xây dựng huyện Chiêm Hóa phát triển toàn diện, bền vững./.

Nhóm Phóng viên Trung tâm VHTT & TT

Tin cùng chuyên mục