Huyện ủy Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2020

Ngày 25/3/2020, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2020 với các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện quý I/2020.

Trong quý I/2020 các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã triển khai thực hiện tốt về công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Những kết quả đạt được góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện vững mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, khẳng định những việc đã làm được, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để xin ý kiến trực tiếp của Thường trực Huyện ủy.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác quý II/2020, các cơ quan cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong quý I/2020; Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2020; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, lập thành tích chào mừng Đại hội các cấp; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, ngành về phòng chống dịch bệnh Covid-19; Đẩy mạnh tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, cơ chế mới người dân được hưởng; Mỗi đồng chí lãnh đạo đăng ký việc làm mang tính đột phá trong năm 2020; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. 

Bích Ngọc - Văn phòng Huyện ủy

Tin cùng chuyên mục