Huyện ủy Chiêm Hóa họp chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 11/9, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức họp. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa - Trưởng Tiểu ban, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Phó trưởng Tiểu ban; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Phó trưởng Tiểu ban; các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện .

Toàn cảnh buổi họp chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp,  tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy đã thông qua Dự thảo Quyết định thành lập Bộ phận Thường trực và các Tổ giúp Tiểu ban để xây dựng các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua Kế hoạch chi tiết xây dựng Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được Thông qua đề cương Báo cáo Chính trị Đai hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung: Thứ nhất về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu; về phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền, cải cách tư pháp, đổi mới hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, về cơ bản các đại biểu nhất trí với các nội dung được thông qua và đề nghị bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan. Qua các ý kiến phát biểu thảo luận, đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội chủ động xây dựng Dự thảo Văn kiện theo lĩnh được phân công./.

 

Hải Hà-Huy Dương

Tin cùng chuyên mục