HUYỆN ỦY CHIÊM HÓA CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ CHỈ ĐỊNH CÁN BỘ GIỮ CHỨC VỤ

Thực hiện Nghị quyết số 106 ngày 06/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa về công tác cán bộ, chiều ngày 07/6/2019 tại trụ sở Đảng ủy xã Minh Quang và xã Đảng ủy xã Phúc Sơn, Thường trực Huyện ủy đã công bố và trao quyết định điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách xã Minh Quang, xã Phúc Sơn; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, cán bộ, công chức và bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy 02 xã Minh Quang, Phúc Sơn.

Lễ công bố và trao quyết định điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. 

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quyết định điều động đồng chí Ma Văn Tinh, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND xã Minh Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Phúc Sơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn nhiệm kỳ  2015-2020. Quyết định điều động đồng chí Chẩu Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn nhiệm kỳ 2015 -2020, Chủ tịch HĐND xã Phúc Sơn nhiệm kỳ 2016-2021, đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Minh Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Quang và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy công bố quyết định về điều động cán bộ.

Phát biểu tại buổi công bố các quyết định, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động sẽ tiếp tục phát huy năng lực, vận dụng kinh nghiệm công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 02 xã Minh Quang và Phúc Sơn, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các đồng chí được điều động trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND trao Quyết định cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Thực hiện việc điều động cán bộ để bố trí đội ngũ cán bộ cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện việc điều động cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện Chiêm Hóa trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lưu Hường, Ban Tổ chức Huyện ủy Chiêm Hóa

Tin cùng chuyên mục