Huyện Chiêm Hóa tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019

Sáng 15/6, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) thứ III, năm 2019. Tới dự có đồng chí Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư TW Đảng, Nguyên Trưởng Ban Dân vận TW; Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại biểu lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT; đại biểu các ban HĐND tỉnh; cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, UBND đã nghỉ hưu; đại diện cán bộ dân tộc thiểu số; cùng 150 đại biểu đại diện cho trên 113.811 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Đại hội.

Thực hiện mục tiêu quyết tâm thư đặt ra tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II (giai đoạn 2014-2019), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa đã cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực. Thông qua hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đồng bào các DTTS trong huyện đã tích cực, chủ động trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội… Cụ thể, trong giai đoạn 2014 – 2019, huyện Chiêm Hóa đã được bố trí trên 130 tỷ đồng  từ nguồn vốn chương trình 135, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và duy tu bảo dưỡng cho các xã, thôn đặc biệt khó kthăn với tổng 218 công trình, như: Công trình giao thông, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, lớp học, công trình điện, công trình cấp nước sinh hoạt, công trình y tế... hỗ trợ phát triển sản xuất về các loại giống, vật nuôi, hỗ trợ mua máy cày, máy bừa, máy tuốt lúa…cho trên 5.000 hộ dân tộc thiểu số; đã đầu tư xây dựng 04 công trình nước sạch sinh hoạt tập trung; hỗ trợ 2,1 ha đất sản xuất cho 61 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 628 hộ; Giải ngân cho trên 11.000 lượt hộ vay vốn, tổng kinh phí 317,9 tỷ đồng để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; Triển khai thực hiện tốt chính hỗ trợ giáo dục với tổng kinh phí thực hiện các chính sách trên 300 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 60 nghìn lượt học sinh các cấp học được thụ hưởng. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực, hệ thống y tế được củng cố và hoàn thiện đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Huyện đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 389.830 lượt đối tượng người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, vùng ĐBKK....Quan tâm hỗ trợ, sắp xếp cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số tham gia ban chấp hành, thành viên MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia đại biểu HĐND, công tác chính quyền cơ sở đảm bảo cơ cấu, hợp lý. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được chú trọng và tăng cường; Công tác phát triển đảng viên đối với dân tộc thiểu số được quan tâm. Đến nay toàn huyện có 54 chi, đảng bộ cơ sở với 8.517 đảng viên, trong đó có 6.478 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019.

Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chiếm 36,21%, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 21,12%. Đến nay có 05 xã (Kim Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang, Hoà Phú, Phúc Thịnh) đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Năm 2019 huyện phấn đấu có thêm xã Tân Thịnh về đích nông thôn mới, xã Xuân Quang cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi theo hướng nông thôn mới, các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư cơ bản giải quyết nhu cầu về điện, đường, trường, trạm, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận của đồng bào đối với các dịch vụ xã hội.   

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chiêm Hóa lần thứ III, năm 2019.

Với chủ đề: Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển", Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Chiêm Hóa lần thứ III, năm 2019 đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2019- 2024, đó là: Tiếp tục tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS theo hướng bền vững; khai thác tiềm năng, lợi thế vùng DTTS, từng bước hình thành các vùng kinh tế trên địa bàn huyện. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 4% trở lên. 100% hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc ở nhà tạm được hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở; 100% thôn có điện lưới quốc gia, 98% trở lên hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh…

Đồng chí Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư TW Đảng, Nguyên Trưởng Ban Dân vận TW; Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Đến dự, chúc mừng và phát biểu với Đại hội đại biểu các dân tộc huyện Chiêm Hóa, đồng chí Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư TW Đảng, Nguyên Trưởng Ban Dân vận TW; Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TW MTTQ Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi với sự đổi thay về đời sống của nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nói riêng và của người dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa nói chung, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách về dân tộc của Đảng, nhà nước và của tỉnh… để sớm đưa Chiêm Hóa trở thành huyện khá của tỉnh.

Đến dự và phát biểu tại chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Chiêm Hóa lần thứ III, đồng chí Ma Phúc Hà đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: Các cấp ủy chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác dân tộc trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số nhất là chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; tăng cường giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, coi trọng công tác nắm tình hình tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; quản lý chặt các đối tượng và đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc của đồng bào dân tộc thiểu số không để thành điểm nóng; phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín thực hiện vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số các cấp, chú trọng công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội cũng đã chọn cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ III gồm 38 người và thông qua dự thảo quyết tâm thư Đại hội giai đoạn 2019 -2024.

Nhân dịp này, UBND huyện Chiêm Hóa đã khen thưởng 10 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2014 – 2019.  

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại đại hội đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019:

 

 

 

 

 

Hồng Nhung, Quang Huy, Huy Dương, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục