Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Sáng 20/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính của Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội và 792 điểm cầu ở địa phương với gần 70 nghìn đại biểu tham dự. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Chiêm Hóa.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; báo cáo viên cấp huyện, giảng viên Trung tâm BDCT huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân của các đơn vị trường học.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện; Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở mỗi chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Các cấp ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuyên truyền trên báo chí. Từ đó, đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thực hiện Chỉ thị 05 như: Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo" gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân... Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về thực tế triển khai Chỉ thị 05 tại địa phương, đơn vị mình. Qua đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề nghị các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức tầm quan trọng của Chị thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các nhiệm vụ trọng tâm tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác  nhằm lan tỏa các việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống xã hội. Đồng thời mong muốn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, tác động tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra./.

 

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục