Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/10, Huyện uỷ Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tập huấn xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa; các đồng chí Ủy viên BTV huyện uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại huyện; các đồng chí Bí thư Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan không thành lập Chi bộ; cán bộ chuyên viên các Ban đảng Huyện ủy.

Hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025 và tập huấn xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Bí thư huyện ủy Ma Phúc Hà đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh từ ngày 12 đến ngày 15/10/2020. Sau 04 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới; đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và 4 chỉ tiêu định hướng phát triển đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ khóa XVII.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quan Văn Duyên triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII với mục tiêu tổng quát; quyết nghị 16 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, xác định 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó, nhấn mạnh các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm, những điểm mới và các giải pháp nêu trong Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tại hội nghị các đại biểu đã được hướng dẫn xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị dành thời gian cho các đại biểu tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch chương trình hành động  của BCH Đảng bộ huyện triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà nhấn mạnh: Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, các đồng chí báo cáo viên cần xây dựng đề cương cụ thể, nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Cấp ủy các cấp tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch chương trình hành động  của BCH Đảng bộ huyện để sớm hoàn thiện và triển khai thực hiện. Đối với các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy chủ động xây dựng, ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. Để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Hồng Nhung - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục