Hội LHTN Việt Nam xã Tân Thịnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong không khí tuổi trẻ và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII. Ngày 9/4, Hội LHTN Việt Nam xã Tân Thịnh đã long tọng tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Văn nghệ chào mừng Đại hội LHTN xã Tân Thịnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội LHTN xã Tân Thịnh đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội có bước phát triển rõ nét. Hệ thống tổ chức hội được xây dựng và phát triển, số lượng thanh niên được kết nạp vào tổ chức Hội ngày một tăng. Vị trí cũng như vai trò của tổ chức Hội trong thanh niên và xã hội được khẳng định và phát huy. 100% các Chi hội triển khai có hiệu quả việc "Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Hội các cấp, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Hội đã tổ chức kết nạp 264 thanh niên vào tổ chức Hội, đạt 134% so với chỉ tiêu Nghị quyết đầu nhiệm kỳ đưa ra. Giới thiệu kết nạp 124 thanh niên ưu tú vào Đoàn, tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội đạt 82%. Hàng năm, trên 85% các chi hội đạt vững mạnh. Phát triển mới 6 mô hình kinh tế với mức thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên/năm, đạt 120 % so với chỉ tiêu Nghị quyết. Thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến, thanh niên sống có trách nhiệm. Làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tôc, thanh niên tín đồ tôn giáo, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

Các Đại biểu tham dự Đại hội.

Phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên, tại Đại hội Hội LHTN xã Tân Thịnh, các đại biểu là đoàn viên thanh niên ưu tú về dự với đại hội đã tham gia theo luận, đóng góp nhiều ý kiến, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng cho đại hội nhiệm kỳ mới. Phấn đấu 100% chi hội triển khai có hiệu quả "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" . 100% chi hội triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Chương trình tình nguyện mùa đông - xuân tình nguyện”. Tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc cụ thể, thiết thực. Tỷ lệ tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt tổ chức Hội LHTN từ 85% trở lên, kết nạp được 150 hội viên mới, giới thiệu được 65 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Hàng năm có trên 70% các chi hội đạt vững mạnh, xây dựng 05 mô hình kinh tế thu nhập cao của hội viên thanh niên. Thực hiện tốt và có hiệu quả các phong trào hoạt động ở địa phương.

 Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Uỷ ban Hội LHTN xã Tân Thịnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Tân Thịnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp, Đại hội đã hiệp thương cử 11 đại biểu vào Uỷ ban Hội LHTN xã Tân Thịnh khóa VI, cử 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đai hội Hội LHTN huyện Chiêm Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                                                            

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục