Hội LHTN Việt Nam xã Hà Lang tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên các xã, thị trấn trong toàn huyện, ngày 21/4, LHTN Việt Nam xã Hà Lang đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Hà Lang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên trong toàn xã đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Hà Lang lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đề ra. 100% các Chi hội triển khai có hiệu quả việc "Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". 80% cán bộ, hội viên, thanh niên được quán triệt, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm và được học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Hội các cấp. Tổ chức kết nạp 200/200 thanh niên vào tổ chức Hội, giới thiệu kết nạp 100 thanh niên ưu tú vào Đoàn, đạt 100%. Tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội đạt 80%. Hàng năm, trên 85% các chi hội đạt vững mạnh, không có chi hội yếu. Phát triển mới được 6 mô hình kinh tế với mức thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Số gia đình hội viên thanh niên đạt gia đình văn hóa đạt trên 98%. 100% chi hội tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà 178 xuất, tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Xây dựng 05 công trình thanh niên cấp xã; 60 công trình, phần việc của chi hội. Hàng năm, 100% cán bộ Hội, Chi hội trưởng tham gia tập huấn, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết đầu nhiệm kỳ đưa ra. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam xã Hà Lang các phòng trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên, vận động thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến và sống có trách nhiệm. Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc. Làm tốt công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Các Đại biểu tham dự đại hội.

Từ thực tiễn công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, tại đại hội, Hội LHTN Việt Nam xã Hà Lang đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bài học kinh nghiệm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, đó là: Tiếp tục Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự định hướng chỉ đạo của Uỷ ban Hội LHTN huyện, Gắn thực hiện các cuộc vận động của Hội với các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội. Phải thực sự phát huy được vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong việc định hướng các hoạt động của Hội. Phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội thực sự có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình với công việc và có uy tín với thanh niên, tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

                                                                       

Ủy ban hội LHTN xã Hà Lang khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

 

 

 

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục