Học tập và làm theo Bác ở xã Linh Phú

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Linh Phú đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có những đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Cán bộ xã Linh Phú tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế tại địa phương. 

 Linh Phú là một xã vùng sâu vùng xa, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao trên 40%. Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 8%/năm. Song song với việc đó cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Ban Thường vụ Đảng ủy xã rất coi trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những nội dung được quan tâm thực hiện là gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống. Riêng năm 2018, trên địa bàn xã đã có 20 tập thể và trên 180 cá nhân đăng ký việc làm theo, tỷ lệ công việc làm theo của cán bộ đảng viên đạt trên 90%. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương Bác, tư tưởng của cán bộ đảng viên đã chuyện biến tích cực, tổ chức sinh hoạt Chi bộ hàng tháng có chất lượng hơn. Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05, Chi bộ, thôn, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở 8/8 thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2018, tổng sản lượng lương thực toàn xã đạt trên 2.100 tấn; mở rộng diện tích chè lên gần 30 ha, sản lượng đạt trên 80 tấn. Ngoài các cây trồng chủ lực như lúa, ngô, đậu tương, mía, nhân dân còn tận dung triệt để diện tích đất ven đồi để phát triển thêm cây chuối tây 67ha, duy trì trên 40 ha cây ăn quả như nhãn, vải, cam, bưởi...; chăn nuôi phát triển ổn định với tổng đàn gia súc, gia cầm trên 20.600 con; trồng mới gần 60 ha rừng sản xuất; toàn xã có 90 cơ sở dịch vụ bán lẻ hàng hoá tổng hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân ở địa phương, thu nhập bình quân đạt gần 20 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, trong năm 2018, toàn xã đã xây dựng công trình thắp sáng đường quê tại 6/8 thôn có tổng chiều dài 8,3 km với 176 bóng, tổng kinh phí hoàn thiện trên 120 triệu đồng. Hết năm 2018, toàn xã đã đạt được 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã Linh Phú phấn đấu hết năm 2019 nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 21 triệu đồng/người/năm, hoàn thành thêm 02 tiêu chí về Điện và tiêu chí hệ thống chính trị, nâng tiêu chí nông mới của xã lên 11/19 tiêu chí, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ trên 40% xuống còn 34%.

Trong thời gian tới, xã Linh Phú tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua học tập và công tác, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu... Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Hà- Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục