Đồng chí Quan Văn Duyên dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Trung Lợi, xã Trung Hòa

Ngày 15/11, Đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đến dự và chung vui Ngày Hội đại đoàn kết dân tộc với nhân dân khu dân cư thôn Trung Lợi, xã Trung Hòa. Dự ngày hội còn có các đồng chí lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã cùng đông đảo nhân dân trong khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Trung Lợi, xã Trung Hòa.

Khu dân cư Trung Lợi, xã Trung Hòa có 96 hộ, hơn 400 nhân khẩu với 05 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nhân dân trong Khu dân cư luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó, đời sống nhân dân đã không ngừng được nâng lên, số hộ khá, giàu chiếm 32%, thôn không có hộ chính sách nghèo. Thu nhập bình quân đầu người toàn thôn đạt 36 triệu đồng/ người/ năm. Năm 2020, thôn có 90/96 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93%, Khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quan Văn Duyên tặng quà chúc mừng khu dân cư Trung Lợi, xã Trung Hòa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khu dân cư thôn Trung Lợi đạt được trong năm 2020. Đồng thời lưu ý trong năm 2021, Chi bộ, lãnh đạo thôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tích cực giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục