Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Lâm kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà văn hóa thôn Nghe xã Hùng Mỹ

Ngày 28/2, các đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ma Văn Long, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng, Phòng Văn hóa - thông tin, Văn Phòng HĐND và UBND huyện  đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà văn hóa thôn Nghe, xã Hùng Mỹ.

Các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã Hùng Mỹ  kiểm tra tiến độ xây dựng tại Nhà văn hóa thôn Nghe, xã Hùng Mỹ.

 Ngay sau khi nhận được cấu kiện bê tông, nhân dân thôn Nghe đã triển khai việc lắp khung nhà văn hóa. Công trình được triển khai xây dựng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của 100% các hộ gia đình trong thôn. Nhân dân trong thôn đã hiến đất, đóng góp tiền và ngày công để san lấp mặt bằng đảm bảo nhà văn hóa được xây dựng theo kế hoạch. Đến nay, công trình đã lắp ráp xong phần khung cứng.  Qua đi Kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn Nghe, xã Hùng Mỹ, đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Phó Bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  UBND xã Hùng Mỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành của huyện cùng với doanh nghiệp cung cấp các cấu kiện bê tông đúc sẵn thực hiện lắp ráp đảm bảo công trình được xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế, dự toán và bản vẽ được phê duyệt.

Công trình nhà văn hóa được hoàn thành sẽ là nơi để nhân dân thôn Nghe, xã Hùng Mỹ hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân trong thôn.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục