Diễn tập phòng thủ cấp xã ở Tri Phú đảm bảo an toàn và thành công.

Sáng ngày 19/5, UBND xã Tri Phú tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. Dự và phát biểu khai mạc diễn tập có đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện. Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập huyện; lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện dự và phát biểu khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 tại xã Tri Phú.

Cuộc chiến đấu diễn tập phòng thủ tại Xã Tri Phú, tiến hành 2 nội dung gồm: Vận hành cơ chế và thực binh; diễn tập phần thực binh. Với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái về quốc phòng”. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã tri phủ năm 2022 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang xã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ hành động của Trung đội dân quân xã đánh chiếm lại mục tiêu đã mất tại thôn Tiến Thành 1, xã Tri Phú. Nội dung diễn tập chặt chẽ, nghiêm túc theo kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các đồng chí trong khung tập đã hoàn thành tốt phần diễn tập đảm bảo đúng thời gian yêu cầu và đạt chất lượng tốt. 

Khung diễn tập phần cơ chế tại xã Tri Phú.

Trong quá trình tổ chức diễn tập Ban chỉ đạo đã lựa chọn nội dung diễn tập khá đầy đủ toàn diện phù hợp quy trình diễn tập, quy trình vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương về quốc phòng an ninh và vai trò tham mưu của các cơ quan ban ngành đoàn thể để bộ phận thực binh đối với nội dung xử lý. Nội dung đánh chiếm lại mục tiêu đã mất của Trung đội dân quân cơ động xã Tri Phú thể hiện đúng động tác kỹ thuật cá nhân, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị; đồng thời chấp hành nghiêm kỷ luật chiến đấu. Do vậy, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tri Phú năm 2022 đã diễn ra và đạt chất lượng cao. Kết quả của diễn tập được Ban chỉ đạo huyện chấm đạt 8,3 điểm và đánh giá đạt loại giỏi.

Thực hành chiến đấu phòng thủ hành động của Trung đội dân quân xã đánh chiếm mục tiêu đã mất tại thôn Tiến Thành 1, xã Tri Phú.

Thông qua diễn tập đã nâng cao được nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương về hai nhiệm vụ chiến lược. Đó là: Xây dựng và bảo vệ tổ quốc kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng tố quốc phòng an ninh xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao cảnh giác cách mạng đấu tranh có hiệu quả với âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong tình hình mới. Nâng cao khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của địa phương triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giải quyết các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh khi chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và thời chiến. Lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc chủ động đối phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra không để bị động bất ngờ./.

Hoài Thu - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục