Đảng bộ xã Kiên Đài tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Vừa qua, Chi bộ thôn Làng Đài 1 đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là Đại hội được Đảng ủy xã Kiên Đài chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. ,

Các Đảng viên bầu cử Ban chi ủy khóa mới, chi bộ thôn Làng Đài 1. 

Chi bộ thôn Làng Đài 1 được sáp nhập từ Chi bộ thôn Chè Hon và Chi bộ thôn Bản Tai, hiện nay có 23 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp và triển khai rộng rãi đến cán cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thôn, từ đó đã tạo được sự đồng thuận, lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đảng và chính quyền địa phương. Hàng năm chi bộ luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của chi bộ; xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 5 đảng viên mới, đạt 167% mục tiêu Nghị quyết; thực hiện tốt việc nêu gương của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao…; chủ động làm tốt công tác dân vận, dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Tập trung tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tập trung sản xuất vụ đông, vụ mùa, tăng đàn gia súc, giam cầm và bảo vệ diện tích rừng.

Đại hội đã bầu Ban chi ủy khóa mới gồm 05 đồng chí; bầu 11 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ xã Kiên Đài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Đặng Van Ban - Ban Tổ chức Huyện ủy

Tin cùng chuyên mục