Đại hội điểm Đảng bộ xã Hòa Phú lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 12 và 13/5 Đảng bộ xã Hòa Phú đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Huyện ủy Chiêm Hóa lựa chọn làm điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn huyện.

Dự Đại hội có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên các Ban đảng Tỉnh ủy. Về phía huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; thành viên Tổ Công tác chỉ đạo Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí Bí thư đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy; 151 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 325 đảng viên trong đảng bộ.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ma Thế Hồng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa Phú lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm 5 năm qua, Đảng bộ xã Hòa Phú đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt trên 4.000 tấn; giá trị thu nhập bình quân trên diện tích đất lúa đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm, tăng 20 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng từ 42,5% năm 2015 tăng lên 48,7% năm 2020; đến nay toàn xã có 227 hộ sản xuất kinh doanh dịch tổng hợp, giá trị thương mại dịch vụ bình quân đạt 50 tỷ đồng/năm; hoàn thành củng cố đưa vào hoạt động có hiệu quả 2 HTX. Chợ trung tâm xã được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa thiết yếu của nhân dân. Năm 2017 Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới, về trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm đạt 90% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo của xã đến năm 2020 giảm còn 2,27%. An ninh trật tự, an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 75% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh..

Với phương châm: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Phú cũng đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm; đưa ra các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để Hòa Phú sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã giảnh nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã Hòa Phú đạt xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới; công tác tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, tư pháp và phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà, các đồng chí Thường trực Huyện ủy tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà đã biểu dương những thành tích mà của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa yêu cầu: Đảng bộ xã phát huy và khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của xã; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên cùng 1 đơn vị diện tích; tạo điều kiện liên doanh, liên kết đầu tư mở rộng và thành lập mới các cơ sở sản xuất gắn với đẩy mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới; xây dựng kế hoạch để thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chú trọng công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phối hợp tốt công tác giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, bầu các đồng chí Ma Trọng Văn, đồng chí Ma Trọng Long giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 05 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Chiêm Hóa khóa XXII sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phú khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với 3 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông lâm nghiệp sang dịch vụ thương mại; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, MTTQ các tổ chức chính trị xã. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 như: thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; giá trị bình quân trên 1ha diện tích đất ruộng đạt 130 triệu đồng/năm; duy trì phát triển đàn gia súc, gia cầm, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 1.300 tấn;….

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm sau Đại hội.

 Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Phú khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội BTV Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2020 -2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Phú lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 

\\\

Nhóm PV Trung tâm Văn hóa TT - TT

Tin cùng chuyên mục