Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Sáng 17/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chiêm Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ma Thế Hồng tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng tỉnh, Bí thư Huyện ủy khóa XXI tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các Phó Bí thư Huyện ủy gồm đồng chí Hà Đức Tập và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII cũng đã bầu 07 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bỏ phiếu bầu các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Cũng trong ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa khóa XXII đã bầu 35 đại biểu chính thức, 03 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Đỗ Minh Hải thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên 2.540 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp trên 2.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 56 triệu đồng/người/năm; hoàn thành xây dựng nông thôn mới thêm 06 xã, có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; hàng năm Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…Huyện xác định 02 khâu đột phá gồm: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường tiêu thụ; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV và phát triển trung tâm 05 xã đạt tiêu chí đô thị loại V. 03 nhiệm vụ trọng tâm được Chiêm Hóa xác định là: Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, các khâu đột phá, thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm, chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện; đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thương vụ Huyện ủy quản lý.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí cấp ủy viên, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, gương mẫu; chủ động đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện, đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Chiêm Hóa ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa vui mừng, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nguyện đoàn kết xây dựng Chiêm Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng./.

Nhóm PV Trung tâm VHTT - TT

Tin cùng chuyên mục