Chiêm Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 28/8, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chương trình giai đoạn 2020-2025, định hướng năm 2030. Đến dự có đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh; Văn phòng điều phối NTM của tỉnh; Phòng Hậu cần Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; phòng PC05 Công an tỉnh; các đồng chí cán bộ biệt phái; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thành viên BCĐ NTM của huyện; lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện và đại diện các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình. Cấp ủy các cấp đã chủ động ban hành nghị quyết, quyết định xây dựng kế hoạch, hành động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã được thành lập ở các cấp: huyện, xã, thôn với quy chế hoạt động rõ ràng, trong đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành cụ thể. Xác định mục tiêu cuối cùng trong xây dựng NTM là nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, nên Chiêm Hóa luôn quan tâm khuyến khích nhân dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất. Trong những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở; nhiều đề án, dự án được tổ chức thực hiện có hiệu quả, bước đầu đã tạo ra được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung với khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng tốt, tham gia vào thị trường hàng hóa nông, lâm sản của khu vực, xuất khẩu như vùng lạc, mía, gỗ nguyên liệu giấy, ... đảm bảo về an ninh lương thực, thực phẩm trên địa bàn; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng được người nông dân chú trọng, các giống mới, năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất. Giai đoạn 2011-2015 đã tổ chức thực hiện 67 dự án trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn các xã, với 8.227 lượt hộ tham gia, kinh phí thực hiện trên 61 tỷ đồng (nhà nước hỗ trợ 3,9 tỷ đồng, còn lại là vốn đóng góp của nhân dân). Các dự án được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Giai đoạn 2016-2020, tổ chức thực hiện 15 dự án trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn các xã, với trên 3.000 lượt hộ tham gia, tổng kinh phí thực hiện trên 73 tỷ đồng (nhà nước hỗ trợ trên 10 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 1 tỷ đồng còn lại là vốn của hợp tác xã, các nguồn vốn hợp pháp khác và vốn đóng góp của nhân dân).

Đồng chí Ma Phúc Khứu, Trưởng phòng NN & PTNT huyện báo cáo kết quả 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND  ngày 22/7/2014 về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND  ngày 22/7/2014 về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã góp phần nâng cao thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Thông qua các Chương trình, dự án đã huy động được nguồn lực lớn trong phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân được tiếp cận với chính sách giảm nghèo, đã góp phần nâng cao thu nhập đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện từ 30,9% tháng 12/2015 xuống còn 21.12% năm 2018. Số xã đạt tiêu chí: 09 xã (dự kiến năm 2019 thực hiện 1.510 hộ, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15,84%); đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao từ đó việc tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới theo đúng tinh thần nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn như nhà văn hóa, đường giao thông,... Huyện đã lồng ghép nhiều chính sách, cơ chế để khuyến khích phát triển Hợp tác xã NLN, kinh tế Trang trại, kinh tế hộ gia đình. Tổng số trang trại trên địa bàn huyện là 101 trang trại, tuy quy mô một số trang trại còn nhỏ, phân tán nhưng bước đầu đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra các vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá. Đặc biệt, sau gần 10 năm triển khai xây dựng NTM, diện mạo làng quê Chiêm Hóa đã có nhiều khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường trạm dần được hoàn thiện theo tiêu chí NTM. Toàn huyện đã triển khai xây mới và nâng cấp, cải tạo được 128,379 km đường trục xã, liên xã;  tren 337,8km đường trục thôn, liên thôn; 144,921km đường ngõ xóm; 140,9115 km đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa và sửa chữa nâng cấp; xây dựng, tu sửa trên 52 công trình thủy lợi, kiên cố hóa đạt chuẩn 185,445 km kênh mương tưới tiêu đảm bảo phục vụ sản xuất; xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 83 trạm biến áp các loại, 17,294 km đường dây trung áp, 100,01 km đường dây hạ áp, dựng mới 1.289 cột điện. Vận động nhân dân chỉnh trang cải tạo hệ thống điện sau công tơ đảm bảo an toàn sử dụng với 29.704 hộ; xây dựng trên 329 đầu điểm công trình của trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (trường học, phòng học và một số công trình phụ trợ của trường học; Cơ sở vật chất văn hóa  được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn, hiện  toàn huyện có 23/25 xã có nhà văn hóa, trong đó 7/25 nhà văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới, 226/305 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn.  Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo 5 chợ trung tâm xã;  hỗ trợ xóa trên 640 nhà tạm dột nát, tu sửa và nâng cấp hàng nghìn nhà chưa đạt chuẩn và công trình nhà vệ sinh, nước sinh hoạt…góp phần tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ diện mạo NTM ở từng khu dân cư, từng địa phương và trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở các xã được từng bước phát triển, cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở các xã tiếp tục được nâng cấp, xây mới, trang cấp thiết bị dạy và học theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa. Có 100% số xã duy trì đạt phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học phổ thông trung học, bổ túc và học nghề đạt từ 75% trở lên. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo ngày một tăng, đạt 24,03%, đến nay có 12 xã có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 25 % trở lên. Công tác y tế được quan tâm, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT đạt trên 95%.  Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đạt được kết quả phấn khởi,hầu hết các xã, thị trân đều quan tâm thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định. Tình hình ANTT trên địa bàn huyện được giữ vững. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động được trên 868,3 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 100 tỷ đồng. Tính đến tháng 6 năm 2019, toàn huyện đạt 324 tiêu chí, trung bình các xã đạt 12,96 tiêu chí/xã, tăng 74 tiêu chí so với tháng 12/2016, cụ thể: 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 03 xã so với năm 2015; có 2 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí;  16 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí; có 2 xã đạt 09 tiêu chí; 5 xã đạt 19/19 tiêu chí, đó là: Kim Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang, Hòa Phú, Phúc Thịnh. Giai đoạn 2020-2030, huyện Chiêm Hóa đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng xã NTM, huyện NTM; xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2030 có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thêm 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có thêm 10 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 15 vườn hộ gia đình đạt chuẩn vườn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những thành tựu huyện đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời mong muốn, huyện sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chương trình, thực hiện các phong trào thi đua xây dựng NTM, tập trung phát triển sản xuất hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt…

Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cũng đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp  tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, của Tỉnh về xây dựng Nông thôn mới, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Rà soát cụ thể việc thực hiện các tiêu chí; Tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong xây dựng NTM;  Phát huy vài trò của BCĐ và các thành viên BCĐ NTM các cấp; Tập trung triển khai thực hiện chương trình theo lộ trình ké hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu bế mặc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: những thành tích Chiêm Hóa đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua rất đáng khích lệ. Tuy vậy, quá trình xây dựng nông thôn mới cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi phải có sự đoàn kết, chung tay của cán bộ và nhân dân toàn huyện để thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền vận động với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung vào các xã, các thôn thực hiện theo lộ trình. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo có chiều sâu, đạt kết quả. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa để xay dựng cơ sở hạ tầng; sử dụng tốt các nguồn vốn lồng ghép; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghề; đổi mới hình thức sản xuất; kiện toàn BCĐ các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành viên BCĐ của huyện tiếp tục kiểm tra giám sát các xã thực hiện chương trình; bám sát cơ sở để kịp thời khắc phục khó khăn vướng mắc. MTTQ các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động để hoàn thành các tiêu chí NTM theo lộ trình đề ra./.

Nhân dịp này, huyện Chiêm Hóa đã khen thưởng cho 31 tập thể, 49 cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020:

 

Hồng Nhung, Huy Dương, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục