Chiêm Hoá tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất mía niên vụ 2018- 2019; triển khai kế hoạch trồng mía niên vụ 2019- 2020

Sáng ngày 9/4/2019, UBND huyện Chiêm Hoá đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất mía niên vụ 2018- 2019; triển khai giải pháp phát triển vùng nguyên liệu mía niên vụ 2019- 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Ma Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ; các cơ quan chuyên môn phụ trách xã, lãnh đạo, cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn; lãnh đạo, cán bộ nông vụ Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tính đến ngày 2/4/2019 trên địa bàn huyện đã thu hoạch được 2.719,9ha/ 2.730 ha đạt 99,6% Kh, trong đó múa của công ty đã thu hoạch 2.334,89ha/ 2.345ha đạt 99,5ha, với sản lượng mía nhập về công ty khoảng 156.607 tấn; diện tích mía hè để làm giống chưa thu hoạch 12,3ha, ước tính sản lượng mía  giống còn lại trên 483 tấn. Tổng sản lượng mía nguyên liệu đã thu mua tương ứng  với số  tiền khoảng 79  tỷ đồng, Công ty đã tạm ứng tiền mía cho nhân dân 12 tỷ đồng, đạt 15,19%. Nguyên nhân việc chậm chi trả do lượng đường của Công ty còn tồn nhiều, tuy đã vay vốn của các ngân hàng nhưng cũng chưa đáp ứng để chi trả. Niên vụ 2019- 2020 theo kế hoạch UBND huyện giao tại quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội: 3.010 ha, trong đó trồng mới 280ha, trồng lại 480 ha, mía lưu gốc 2.250ha. Về trống mới diện tích mía nguyên liệu đến thời điểm này, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã ký hợp đồng được 3ha, người dân trồng được 3 ha, mới chỉ đạt 1% KH. Trồng lại được 35,5ha, đạt 7,4% KH. Diện tích mía phế canh 437,4ha ( chuyển trồng ngô 187ha, trồng sắn 110,6ha, cây ăn quả 39,2; cây lâm nghiệp 67,5ha, cây khác 6ha...).

Đại biểu  tham gia thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cây mía.

Về kết quả thực hiện các mô hình nâng cao năng suất mía nguyên liệu niên vụ 2018- 2019  thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo các xã thực hiện mô hình cánh đồng lớn, mô hình nâng cao năng suất mía nguyên liệu mỗi xã thực hiện 1 mô hình, toàn huyện có 26 mô hình với tổng diện tích 54,4ha/199 hộ tham gia. Trong đó: mô hình cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu có diện tích từ 3 ha trở lên có 7 mô hình tại 5 xã với diện tích thực hiện 35,72ha/116 hộ thực hiện. Mô hình từ 0,3 đến dứoi 3 ha có 19 mô hình/19 xã thực hiện với tổng diện tích 18,7ha/83 hộ thực hiện. Năng suất bình quân của mô hình cánh đồng lớn đạt 84 tấn/ha, mô hình nâng cao năng suất từ 80 đến 100 tấn/ha.

Qua niên vụ 2018- 2019 vừa qua, các cấp, ngành, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thu hoạch mía nguyên liệu và phát triển diện tích mía trên địa bàn. Tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn như thu hoạch không đáp ứng tiến độ, giá thuê nhân công chặt, bốc xếp mía ngày càng cao. Hiện nay giá bán đường giảm sâu, giá bán đường tại Công ty có giá 10.400đồng/ 1 kg, thấp hơn giá thành sản xuất, lượng đường tồn kho lớn tương đương trên 340 tỷ đồng. Về phát triển diện tích trồng mới, trồng lại rất chậm, diện tích mía phế canh lớn nên có nhiều khả năng không hoàn thành kế hoạch vùng mía nguyên liệu năm 2019. Trước những khó khăn trên, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và bàn các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Đức Tập Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

Đồng chí Hà Đức Tập Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc, những tồn tại trong niên vụ 2018-2019 vừa qua. Để đảm bảo niên vụ mía niên vụ 2019-2020 đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các cấp các ngành, MTTQ, cơ quan phụ trách xã tiếp tục tăng cường vận động nhân dân, đặc biệt là các cơ chế chính sách của tỉnh và các cam kết của công ty; tăng cường phối hợp chặt chẽ, chia sẻ khó khăn với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương từ khâu giống đến trồng và chăm sóc mía. Tập trung phát triển mạnh hình thức liên doanh, liên kết sản xuất, ổn định diện tích trồng mía trên địa bàn huyện. Đề nghị Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương tiếp tục làm việc với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thanh toán tiền mía cho nhân dân theo cam kết. Bám sát thị trường trong và ngoài nước, tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ đường Ban chỉ đạo phát triển mía đường của huyện, xã, thị trấn phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nắm biết các chủ trương phát triển mía đường của tỉnh và công ty trong việc tháo gỡ khó khăn hiện nay. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tập trung nhân lực thực hiện trồng mới, trồng lại, chăm sóc mía đảm bảo quy trình kỹ thuật và trong khung thời vụ. UBND các xã, thị trấn, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương tổng hợp báo cáo trồng mới, trồng lại mía phế canh 5 ngày/ lần qua phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện kể từ ngày 10/4/2019 đến khi kết thức thời vụ trồng mía.

 

                                                        

Ngọc Hiển- Huy Dương

Tin cùng chuyên mục