Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lần thứ 22 (mở rộng), khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 18/4, tại Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện, Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 (mở rộng) khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ma Thế Hồng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phùng Tiến Quân, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa; Hà Đức Tập, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Cùng dự còn có các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy theo dõi huyện Chiêm Hóa; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy; Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí cán bộ biệt phái theo đề án 04 của BTV Tỉnh ủy; Bí thư các chi đảng bộ khối cơ quan, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không thành lập chi bộ cơ sở; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; chuyên viên các ban Đảng Văn phòng Huyện ủy, giảng viên Trung tâm BDCT huyện Chiêm Hóa.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, nhiệm vụ quý II/2019.

Trong quý I năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác năm và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc gieo cấy các loại cây trồng vụ Xuân. Phối hợp với Công ty mía đường Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía cho nhân dân. Công tác kiểm dịch được tăng cường, nhờ đó mà khí các ổ dịch xuất hiện đã kịp thời khoanh vùng và không chế, không còn phát sinh. Việc phát triển nuôi trồng thủy sản được chú trọng, sản lượng thủy sản ước đạt 322 tấn đạt 25% KH. Công tác trồng rừng đến nay, toàn huyện đã gieo ươm được trên 2,2 triệu cây giống các loại, đến ngày 31/3/2019, toàn huyện trồng được trên 752 ha/ 1870 ha đạt hơn 40% KH, Công tác quản lý rừng và bảo vệ rừng được tăng cường. Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Xuân Quang, xã Tân Thịnh về tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời thành lập 02 Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Tân Thịnh và xã Xuân Quang.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 01 đợt thiên tai gây thiệt hại đến sản xuất, tài sản và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân tại các xã: Trung Hòa, Nhân Lý, Phúc Sơn, Minh Quang, Trung Hà. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình, phối hợp UBND các xã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống; đồng thời chỉ đạo UBND các xã có nhà ở bị đổ, sập và hư hỏng nặng thực hiện các trình tự, thủ tục hỗ trợ theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đã tập trung nguyên, nhiên, vật liệu để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện quý I là 228,1 tỷ đồng đạt 24,9%KH. Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng  các tuyến đường, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình. Giải quyết những nội dung công việc còn tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa. Tổ chức thành công Hội chợ Xuân trưng bày, bán các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng của huyện nhân dịp Lễ hội Lồng Tông mùng Tám tháng Giêng Xuân Kỷ Hợi 2019. Tổ chức Hội chợ thương mại huyện Chiêm Hóa năm 2019. Tiếp tục cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình.

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lần thứ 22 (mở rộng), khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Về phát triển văn hóa – xã hội, tập trung thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Tổ chức thành công Lễ hội Lồng Tông mùng Tám tháng Giêng thu hút nhiều du khách và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tham dự với tinh thần vui tươi, phấn khởi. Duy trì 19 xã, thị trấn đã được công nhận đạt Tiêu chí Quốc gia Y tế xã. Tổ chức khám chữa bệnh cho trên 61 nghìn lượt người đạt 21,2% KH. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng. Giải quyết việc làm cho trên 889 lao động đạt 24,3% KH.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác tư pháp, thanh tra. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2019. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện, lễ giao nhận quân năm 2019, đã bàn giao 192 tân binh cho các đơn vị nhận quân đạt 100% kế hoạch được giao. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý kịp thời, giải quyết đúng thẩm quyền.

Đại biểu tham gia thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, tiếp tục tuyên truyền và theo dõi thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Duy trì thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 94 của huyện, kịp thời tổ chức đấu tranh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được chú trọng quan tâm. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Chiêm Hóa, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thời gian quy định. Ban hành và triển khai 06 Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; 02 Kết luận về công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, đề ra 01 cuộc kiểm tra và giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Xây dựng Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện năm 2019; đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện chương trình công tác thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở. 

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Trong công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã tập trung thực hiện xét đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2018 và phân loại cơ quan, đơn vị, xếp loại chính quyền cấp xã năm 2018. Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc HĐND, UBND huyện để lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Phó Chủ tịch, Trưởng các ban của HĐND huyện; Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện. Trình UBND tỉnh phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình theo quy định. Tổ chức phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo.

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác nắm, phản ánh tình hình cơ sở, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân, chăm sóc gia súc, gia cầm, tích cực tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và vận động nhân dân ủng hộ, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo dịp tết Nguyên đán; phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành công đại hội cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024 theo Kế hoạch.

Trên cơ sở những kết quả thực hiện trong quý I/ 2019, tại hội nghị, cùng với những phương hướng, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra trong báo cáo, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nêu ra một số nội dung trong 2 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý II/2019. 

Tiếp đó, Hội nghị đã được thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quý I/ 2019; phương hướng, nhiệm vụ quý II/ 2019. Phổ biến và thông tin các nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng và một số nội dung về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh. Quán triệt Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả huyện Chiêm Hóa đạt được trong quý I năm 2019 và những thành tựu trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết. Đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; Cần tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trồng mới và chăm sóc diện tích cây mía, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm và cây trồng: chủ động  trong công tác phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu để giảm nhẹ thiệt hại; quản lý tốt địa bàn trong khai thác khoáng sản, lâm sản xử lý kịp thời những sai phạm; tập trung xử lí các vụ việc nổi cộm phát sinh tồn động kéo dài; nâng cao trách nhiệm trong công việc và thái độ phục vụ nhân dân; triển khai thực hiện tốt các quy định của đảng và chỉ đạo của tỉnh, nâng cao chất lượng việc học tập xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện nghiêm quy chế Bí thư cấp ủy tiếp công dân...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu kết luận Hội nghị.

          Phát biểu kết luận hội nghị BCH lần thứ 22 (mở rộng) khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà yêu cầu: Tất cả các Chi đảng bộ, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể và các cơ quan đơn vị phải tập trung rà soát và đề ra các biện pháp để khắc phục tồn tại hạn chế trong quý I. Triển khai thực hiện tốt 02 nội dung đột phá và 8 nhiệm vụ trọng tâm, duy trì thực hiện tốt kết quả phổ cập giáo dục các bậc học. Đảm bảo giữ vững An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra giám sát và thanh tra. Nâng cao năng lực quản lý điều hành các cấp và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên Hiệp Thanh niên Huyện lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cơ sở. Các đồng chí BCH Đảng bộ huyện, các cơ quan đơn vị ngành phụ trách xã, thị trấn thường xuyên nắm chắc đôn đốc hướng dẫn cơ sở thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 

Nhân dịp này, đồng chí Phùng Tiến Quân, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã trao hoa và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Nội chính Đảng cho đồng chí Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa vì đã có nhiều đóng góp trong công tác Nội chính của Đảng.

                                                        

 

 

Văn Linh – Phúc Anh.

Tin cùng chuyên mục