Chiêm Hóa tham gia Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 8/2019

Sáng 2/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 8/2019. Tham dự, trực tiếp quán triệt tới lãnh đạo, cán bộ cơ quan tuyên giáo và báo cáo viên, tuyên truyền viên của các điểm cầu trong cả nước có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Tham gia điểm cầu tại huyện Chiêm Hóa có đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; các ban đảng; Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện; ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; cá cơ quan đơn vị không thành lập chi bộ cơ sở; các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 8/2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp thông tin về: Ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới; Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với thông tin nhanh về tình hình biển Đông thời gian gần đây, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Trong tháng 8/2019, cơ quan tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền về một số vấn đề theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, nhất là những vấn đề mới phát sinh nhằm phản ánh, tham mưu với cấp ủy giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở.  Cùng với đó, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải quyết những vấn đề trên Biển Đông nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia. Đồng thời, tập trung tham mưu, hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của thành công Cách mạng Tháng Tám và kỷ niệm Quốc khánh 2/9; tuyên truyền về giá trị và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong lĩnh vực kinh tế- xã hội, tập trung tuyên truyền về kết quả và nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 8/2019; kết quả điều tra sơ bộ tổng điều tra dân số năm 2019; mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới và xây dựng nông thôn mới; những nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị năm học mới 2019-2020.

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục