Chiêm Hóa: Biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan đơn vị cùng 28 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên địa bàn huyện về dự với hội nghị.

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và sau khi Kết luận số 01 của Bộ Chính trị được ban hành. Ngày 31/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII đã sớm ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của huyện sát với điều kiện thực tế của địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa sâu rộng. Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc ngay từ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và các chuyên đề hằng năm. Kịp thời truyền tải những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định chủ đề về thực hiện Kết luận số 01 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xuyên suốt toàn khóa đó là: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng huyện Chiêm Hóa có nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh tế phát triển nhanh, bền vững”. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII thống nhất lựa chọn, đăng ký xây dựng 02 mô hình tiêu biểu trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, đó là: Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mô hình phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025 và xây dựng chỉ dẫn địa lý “Trâu Chiêm Hóa”; Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện “Du lịch sinh thái thác Bản Ba gắn với du lịch cộng đồng” để thu hút khách du lịch trong giai đoạn 2022-2025. Từ việc nắm vững các nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác, các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch về tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng của Bác. Chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận Nhân dân quan tâm. Việc đăng ký xây dựng mô hình tiêu biểu, việc làm theo của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân cán bộ, đảng viên được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã trở thành việc làm thường xuyên và đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn toàn huyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu nhận giấy khen trong học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022.

Tại Hội nghị đã có 28 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022. Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt trong học tập và làm theo lời Bác, xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng để tiếp tục nhân lên thêm nhiều điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Văn Linh - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục