Chi bộ Tổ dân phố Vĩnh Hưng, TT Vĩnh Lộc tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày ngày 12/2, Chi bộ Tổ dân phố Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Lộc đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022.

 Các đại biểu dự Đại hội Chi bộ Tổ dân phố Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Lộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ Tổ dân phố Vĩnh Hưng có 45 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên được nghỉ miễn sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và triển khai rộng rãi đến cán cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu dân cư. Cấp ủy thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Chi hội, đoàn thể, Tổ dân phố để kịp thời nắm bắt các thông tin, nhiệm vụ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời cùng bàn bạc, tháo gỡ để đạt được kết quả cao nhất; Tổ hòa giải, Ban công tác mặt trận đã giải quyết tốt nhiều vấn đề phát sinh trong Tổ dân phố, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kinh tế, văn hóa, xã hội của Tổ dân phố tiếp tục phát triển, hết năm 2019 thu nhập bình quân đạt 33,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,8%; hàng năm có trên 95% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Trong nhiệm kỳ, năm 2017 Chi bộ được đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh, năm 2018 đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2019 Chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh.

Ra mắt ban Chi ủy chi bộ , nhiệm kỳ 2020- 2022

 Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; xây dựng dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa các Nghị quyết gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; nâng mức thu nhập bình đạt trên 33 triệu đồng/người/năm; phấn đấu hàng năm kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới; Chi bộ và các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh./.

Hải Hà

Tin cùng chuyên mục