Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng về tổ chức hoạt động Chi bộ cho cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã, cán bộ chuyên trách, tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện.

Trong 2 ngày 17 và 18/10, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hóa, Trường chính trị tỉnh đã phối hợp tổ chức các lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng về tổ chức hoạt động Chi bộ cho cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã, cán bộ chuyên trách, tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện.

Lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng về tổ chức hoạt động Chi bộ cho cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã, cán bộ chuyên trách, tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện.

Tham gia các lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng về tổ chức hoạt động Chi bộ có 420 học viên là các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã, cán bộ chuyên trách, tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Các học viên đã được giảng viên Trường chính trị tỉnh truyền đạt 6 nội dung chính là kiến thức, kỹ năng về tổ chức sinh hoạt Chi bộ, bao gồm: Những vẫn đề chung về Chi bộ và sinh hoạt Chi bộ; Những văn bản liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn về sinh hoạt Chi bộ của Trung ương, của tỉnh ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy; một số nội dung cơ bản về tổ chức sinh hoạt Chi bộ; Một số kỹ năng trong tổ chức sinh hoạt Chi bộ; Kỹ năng xử lý tình huống trong tổ chức sinh hoạt Chi bộ; Một số mẫu đề cương, văn bản phục vụ hoạt động và sinh hoạt Chi bộ.

Giảng viên Trường chính trị tỉnh truyền đạt các kiến thức, kỹ năng về tổ chức sinh hoạt Chi bộ cho học viên.

Thông qua lớp học nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ cho cấp ủy viên, cán bộ công chức, viên chức, công tác trong các cơ quan tham mưu cấp ủy các cấp, bí thư, phó bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, qua đó  góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ ở cơ sở./.

Văn Linh - Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục