Bế mạc Kỳ họp thứ tám HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 04/7, HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX đã khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đại biểu HĐND tiếp tục thảo luận tại kỳ họp.

          Tiếp tục chương trình làm việc chiều 04/7, HĐND huyện Chiêm Hóa  dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn giữa các đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: Các giải pháp thay thế cây trồng trên diện tích mía phế canh; Chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với củng cố, nâng cao hoạt động của Hợp tác xã; tiến độ giải ngân và xây dựng một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn....nhất là các vấn đề mà được đông đảo cư tri quan tâm như: Duy tu, bao dưỡng tuyến đường từ Phúc Thịnh và Trung Hà; một số cột điện, cột thông tin vi phạm hàng lang an toàn giao thông; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Minh Quang; khu vực xã Linh Phú, Tri Phú và Kim Bình hay mất điện khi mưa, lũ; di chuyển các hộ dân thuộc diện giải tỏa tại Chợ trung tâm xã Hòa Phú...đã được lãnh đạo các cơ quan chuyên môn làm rõ, trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường và cơ bản đáp ứng được các kiến nghị mà cử tri quan tâm. Điều này cho thấy việc lựa chọn nội dung các vấn đề mà đông đảo đại biểu và cử tri quan tâm được chú trọng, công tác chuẩn bị cho chất vấn được kỹ càng, ngày càng hướng tới nâng cao chất lượng chất vấn của các đại biểu HĐND huyện. Bên cạnh đó, trên cơ sở của các ý kiến, nội dung tại kỳ họp, không chỉ là báo cáo một chiều của ngành chuyên môn mà đã có sự gắn kết, phối hợp giữa chất vấn và trả lời chất vấn, trao đổi thẳng thắn giữa đại biểu dân cử với cơ quan chuyên môn.

          Tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Chiêm Hóa đã thông qua Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện và các ý kiến kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong. Trước và sau kỳ họp thứ 7, Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp được 158 ý kiến, kiến nghị, đã chuyển cho UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời 158 ý kiến theo đúng quy định. Qua giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri cho thấy, UBND huyện, các cơ quan đơn vị đã quan tâm chỉ đạo và tập trung giải quyết ý kiến của cử tri. Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp với cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Có ý kiến kiến nghị của cử tri nhiều lần đã được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết dứt điểm được cử tri đồng tình. Nhiều ý kiến về chế độ chính sách của người dân được cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết trả lời đúng chế độ, đổi tượng. Việc chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri đã góp phần làm giảm những vấn đề nổi côm, bức xúc và đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và cử tri trên các lĩnh vực cử tri quan tâm. Cũng tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, các đại biểu HĐND đã thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham gia, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 27/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng chính quyền năm 2019; tập trung thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/HU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy "về tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, quản lý và bảo vệ rừng, công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện"; tập trung quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội. Tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, cho nhân dân; nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đặc biệt là giám sát của Thường trực, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tăng cường thực hiện các phiên chất vấn, giải trình giữa các kỳ họp, kiến nghị giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập đặt ra trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

 

Tài Tùng - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục