Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng – lớp thứ 3 năm 2019

Ngày 8/8, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp thứ 3 năm 2019.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng – lớp thứ 3 năm 2019.

Trong thời gian học tập 5 ngày, các học viên đã được học tập 5 bài lý luận trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương và nghe chuyên đề bổ trợ về lịch sử Đảng bộ huyện Chiêm Hóa. Qua Chương trình lớp học đã giúp các học viên có được nhận thức, hiểu biết những nội dung cơ bản, cốt lõi về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng công sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Trong đó xếp loại khá, giỏi chiếm trên 86%, còn lại là đạt trung bình.

Qua lớp học đã tạo động lực lớn cho các học viên, giúp các học viên xác định đ­ược động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, phấn đấu và rèn luyện để đư­ợc đứng trong hàng ngũ của Đảng.

                                                   

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục