BÁO ĐỘNG BỆNH TAN MÁU BẨM SINH

12 triệu người Việt Nam đang mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Làm thế nào để tránh sinh ra con mắc bệnh? Hãy lắng nghe những tư vấn hữu ích từ bác sỹ.

Tin xem nhiều