Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 01 và Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2 họp tại Chiêm Hóa

Sáng ngày 02/4, tại huyện Chiêm Hóa, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 01 (gồm các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình) và Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2 (huyện Lâm Bình) đã họp công bố các Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về một số nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 01; Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban bầu cử. Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban bầu cử, đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công.

Kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phân công thực hiện nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo bầu cử Quốc hội, HĐND tỉnh tại địa bàn các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình; giao cho các địa phương lập dự toán kinh phí cho hoạt động của Ban; bố cơ sở vật chất, địa điểm làm việc phục vụ cho Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí là thành viên của Ban thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo thường xuyên theo quy định./.                                                        

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục