Lĩnh vực: Tất cả
101Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội (người tâm thần, người tàn tật) vào Trung tâm Bảo trợ xã hội
102Thủ tục Xác nhận Đơn xin vay vốn của hộ gia đình học sinh, sinh viên
103Thủ tục Xác nhận cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với con của người có công với cách mạng
104Thủ tục Xác nhận Tờ khai cấp và đổi Sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng
105Thủ tục Xác nhận đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
106Thủ tục Lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội
107Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
108Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân để giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
109Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
110Thủ tục Giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị chất độc hoá học
111Thủ tục Xác nhận hồ sơ Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí
112Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ
113Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ và di chuyển mộ liệt sỹ
114Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân để hưởng chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng
115Thủ tục Cấp tiền hỗ trợ làm nhà mới cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của UBND
116Thủ tục Cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của UBND
117Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật bẩm sinh
118Thủ tục Xác nhận Bản khai của thân nhân để giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
119Thủ tục Xác nhận Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần
120Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng