Lĩnh vực: Tất cả
121Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
122Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh
123Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo
124Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
125Thủ tục Đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo (phạm vi hoạt động trong huyện)
126Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thuỷ sản vận chuyển trong tỉnh
127Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm
128Thủ tục Xác nhận lâm sản trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT*BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản:
129Thủ tục Chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
130Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
131Thủ tục Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
132Thủ tục Xác nhận mẫu vật khai thác
133Thủ tục Kiểm tra chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa (trừ tàu cá) do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
134Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa (trừ tàu cá) do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
135Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình
136Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
137Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình
138Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình
139Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng
140Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm