Thủ tục Chứng thực Giấy Uỷ quyền

Trình tự thực hiện
- Cá nhân có yêu cầu chứng thực Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch “Một cửa, một cửa liên thông” của UBND cấp huyện.
- Cán bộ tư pháp của Phòng Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ thì yêu cầu người cần chứng thực ký trực tiếp vào giấy uỷ quyền.
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Trưởng phòng Tư pháp huyện thừa uỷ quyền ký chứng thực.
- Cá nhân có yêu cầu chứng thực nộp lệ phí và nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy tờ liên quan đến nội dung uỷ quyền;
+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người uỷ quyền và người được uỷ quyền.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
Trong ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Giấy uỷ quyền chứng thực.
Lệ phí
Chứng thực giấy ủy quyền 10.000 đ/trường hợp
Mẫu đơn

Phiếu yêu cầu chứng thực - Mẫu 31/PY ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP ngày 14/03/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 75/2000/NĐ- CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực
- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC- BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.