Tin xem nhiều

Chiêm Hóa tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân đóng vai trò quan trọng, là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Vì vậy, thời gian qua, công tác tuyên truyền, ...

Chuyển biến trong công tác Thi hành án dân sự

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể, cán bộ, công chức, hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ. Qua ...