Tin xem nhiều

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Thực hiện Văn bản số 606 ngày 24 - 5 - 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động, phòng chống ma túy năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng chống ma ...