Tin xem nhiều

Tân Mỹ tổ chức hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2020; gắn với chủ đề năm 2020

Ngày 14/10, Ủy ban MTTQ, Hội nông dân, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên xã Tân Mỹ đã phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2020 ...