Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chúc tết nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa

Video không hợp lệ