Tân Mỹ đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung sản xuất Lạc theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững. Đẩy mạnh phát triển sản xuất lâm nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Tập trung lãnh đạo thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là 3 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tân Mỹ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng Chương trình hành động cụ thể phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra

Xã Tân Mỹ coi phát triển rừng là hướng phát triển kinh tế chính với trên 3.000 ha rừng sản xuất.

Coi phát triển rừng là hướng phát triển kinh tế chính, chú trọng phát triển rừng chất lượng cao, rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC để nâng cao thu nhập cho người dân được xã Tân Mỹ chọn là nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, xã tập trung tuyên truyền tới người dân trồng rừng theo hướng hàng hoá, trồng rừng thâm canh, đưa những giống mới có năng xuất cao vào trồng, phối hợp với khuyến nông, kiểm lâm địa bàn mở các lớp tập huấn về trồng rừng cho bà con trong xã, tuyên truyền tới người dân về lợi ích trồng rừng, coi rừng là cây trồng chính trong phát triển kinh tế ở xã. Đặc biệt thực hiện nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về trồng rừng chất lượng cao cũng như trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; trồng và khai thác hợp lý rừng sản xuất. Đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vốn vào trồng rừng, gắn với chế biến các sản phẩm từ lâm nghiệp, khai thác tốt điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu để trồng các loại cây có năng suất, hiệu quả cao, đảm bảo nguồn gỗ nguyên liệu ổn định cung cấp cho chế biến lâm sản. Hiện nay xã có trên 5.000 ha rừng, trong đó có trên 3.000 ha rừng sản xuất, từ năm 2015 đến nay, xã Tân Mỹ đã có trên 700 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC. 

 Tân Mỹ đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ tại các điểm tập trung dân cư.

Không chỉ phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, xã Tân Mỹ còn đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thúc đẩy mở rộng hoạt động thương mại, dịch vụ tại các điểm tập trung dân cư ở các thôn và hoàn thành xây dựng chợ trung tâm xã. Phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn xã có trên 200 hộ kinh doanh, dịch vụ, đồng thời khuyến khích nhân dân nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ như: vận tải, cung ứng vật tư, hàng hoá phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, thu mua nông sản, mở rộng các điểm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ ăn uống... Đưa mạng Internet đến các nhà văn hóa các thôn, phục vụ nhân dân tra cứu tham khảo thông tin trên mạng về khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và phát triển kinh tế. Các mục tiêu trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Mỹ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/ người / năm, xây dựng xã chuẩn nông thôn mới, Giải quyết việc làm cho người lao động trên 960 lượt người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 61%, trong đó đào tạo nghề 49%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 12,0%, bình quân hằng năm kết nạp mới từ 9 đảng viên trở lên. Hằng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 90% chi bộ và 85% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với phương châm: Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, Đảng bộ  xã Tân Mỹ đã và đang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đất đai, tài nguyên khoáng sản; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả chính sách về an sinh xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Văn Linh - Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục