Hiệu quả từ phong trào “Dân vận khéo” trong công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hà Lang

Thời gian qua, phong trào “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” nhất là đối với công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mô hình trồng rừng.

Từ năm 2016 đến nay, phong trào “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hà Lang được đẩy mạnh với những cách làm hay, có nhiều sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vân khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, tạo thói quen tốt, nếp sống văn minh, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, động viên cổ vũ nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, xã Hà Lang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách ưu đãi trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững. Công tác vận động, tuyên truyền luôn là một trong những nội dung được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo, thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến người dân nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số, làm chuyển biến và nâng cao ý thức thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo và ý chí vươn lên thoát nghèo.

Mô hình nuôi trâu

Ông Ma Văn Tích, Phó Chỉ tịch UBND xã Hà Lang cho biết: là địa phương có tới 99% là đồng bào dân tộc thiểu số, xác định công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng. Từ năm 2016-2020 xã đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận, trực tiếp xuống thôn giải thích cho người dân hiểu, thay đổi tư duy va cách làm; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” thông qua việc xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế, từ đó tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, nhiều hộ dân có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Phát huy việc thực hiện lồng ghép, huy động các nguồn lực hỗ trợ chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo cho người dân... Đồng thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi từ hệ thống các Ngân hàng trên địa bàn huyện. Tính đến nay, tổng dư nợ tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn xã là trên 43 tỷ đồng. Nhờ có nguồn vốn kịp thời, nhiều hộ gia đình chủ động tăng gia sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, kinh doanh… Từ một địa phương có tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 55% năm 2016, đến hết năm 2020 giảm xuống còn 19%; thu nhập bình quân toàn xã đạt trên 24 triệu đồng/người/năm.

Mô hình nuôi lợn của anh Luân Văn Thắng, dân tộc Tày ở thôn Cuôn xã Hà Lang.

 Anh Luân Văn Thắng, dân tộc Tày ở thôn Cuôn xã Hà Lang chia sẻ: ban đầu, gia đình được Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay 15 triệu đồng cộng với số tiền vay mượn của anh em họ hàng, anh đã đầu tư chăn nuôi lợn thịt và lợn nái sinh sản kết hợp sản xuất nông nghiệp, nhờ chăm chỉ làm ăn nên chỉ sau một thời gian ngắn gia đình anh đã trả được hết nợ. Năm 2019 gia đình anh Thắng ra khỏi diện hộ nghèo, cuộc sống ngày càng khấm khá. 

Từ thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” và các chính sách dân tộc nên đời sống người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hà Lang đã từng bước được nâng lên. Đường làng, ngõ xóm, nhà ở dân cư ngày càng khang trang sạch đẹp; khối đại đoàn kết các dân tộc luôn được giữ vững, lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo đà cho kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển./. 

Quang Huy - Hải Hà

Tin cùng chuyên mục