Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

- Thời gian lấy ý kiến đóng góp và hoàn thành tổng hợp ý kiến: Trong tháng 6 - 2020

- Nhân dân đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về địa chỉ mail:  vphuchiemhoa@gmail.com hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Huyện ủy Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

 

 

 

Tin cùng chuyên mục